Menu
 

SECRETARIA

IMPORTANT: qualsevol incidència relacionada amb la COVID 19 s’ha de notificar, única i exclusivament, mitjançant el correu: direccio@easdalcoi.es .

L'alumna/e ha d'identificar-se amb nom, cognom, telèfon i grup al qual pertany.

ARTIC

FAQ

CURSOS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS
CURSOS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS ESTUDIS SUPERIORS