Menu
 

SECRETARIA

IMPORTANT: qualsevol incidència relacionada amb la COVID 19 s’ha de notificar, única i exclusivament, mitjançant el correu: direccio@easdalcoi.es. L'alumna/e ha d'identificar-se amb nom, cognom, telèfon i grup al qual pertany.

ARTIC

FAQ

TALLERS  PROVES D'ACCÉS 2022-23

Instruccions curs 21/22: Cicles i Estudis superiors