Menu
 
Avaluacions Estudis Superiors

Estudis Superiors de Disseny

1r Semestre
Inici Docència 28/09/2020
Fi Docència 15/01/2021
Període Exàmens Ordinària 18/01/2021 – 29/01/2021
Exàmens i correcció Ordinària 18/01/2021 – 25/01/2021
Coordinació Avaluació Ordinària 26/01/2021
Publicació Notes 26/01/2021
Reclamació Notes 27/01/2021 – 29/01/2021
Període Exàmens  Extraordinària 07/06/2021 – 16/07/2021 (per concretar)
Coordinació avaluació (per concretar)
Publicació Notes (per concretar)
Reclamació Notes (per concretar)

 

 

2n Semestre
Inici Docència 01/02/2021
Fi Docència 21/05/2021
Exàmens i correcció ordinària 24/05/2021 – 31/05/2021
Coordinació avaluació 01/06/2021
Publicació Notes 01/06/2021
Reclamació Notes 02/06/2021 – 04/06/2021
Període Exàmens Extraordinària 07/06/2021 – 16/07/2021 (per concretar)
Coordinació avaluació (per concretar)
Publicació Notes (per concretar)
Reclamació Notes   (per concretar)