Menu
 
Matrícula 2021-2022

Cicles formatius de grau mitjà i superior

Per a alumnes que promocionen de 1r a 2n

Per a repetidors de 1r i 2n

Només s'atendran les sol·licituds remeses en el dia especificat per a cada especialitat

EspecialitatData
Il·lustració8 juliol
Animació7 juliol
Gràfica Publicitària9 juliol
Fotografia12 juliol
Estilisme d'Indumentària13 juliol
Projectes i Direcció d'Obres14 juliol
APGI15 juliol

 

Projectes cicles LOGSE

Per alumnes de projectes finals de cicles LOGSE

EspecialitatData
Projectes i Direcció d'Obres21 de setembre
Estilisme d'Indumentària20 de setembre

(Abans de fer la matrícula, contacteu amb les coordinadores del Departament respectiu per a sol·licitar l'aprovació de l'avantprojecte)

Estudis superiors de disseny

La matrícula per als alumnes que promocionen de 1r a 2n, de 2n a 3r, de 3r a 4t i per als repetidors es realitzarà del 14 al 26 de juliol.
Els alumnes rebran un e-mail el dia 12 de juliol amb la data i hora per a matricular-se. Disposaran dels primers 20 minuts per a realitzar-la amb  prioritat per a escollir les assignatures optatives, passat aquest temps podran continuar amb el procés però sense la prioritat.

 

HORARIS PER ESPECIALITAT

DISSENY GRÀFIC

DISSENY D'INTERIORS

DISSENY DE PRODUCTE

DISSENY D'IL·LUSTRACIÓ APLICADA AL PRODUCTE

DISSENY D'IL·LUSTRACIÓ TÈXTIL

DISSENY DE MODA

ANIMACIÓ

Instruccions de matrícula 2021-2022 de l'alumnat matriculat en el 2020-2021 

 

La resta de l'alumnat:

-trasllat d'expedients

-canvis d'especialitat

-reconeixement i transfèrencia de crèdits

-no matriculats en el 2020-2021

-curs pont

-aspirants amb prova d'accés superada d'altres escoles

-alumnes en convocatòria de gràcia

-solicitants de matrícula parcial (de 18 a 36 ECTS)

deuran sol·licitar cita per a matricular-se en : matricula_estudis_disseny_superior@easdalcoi.es  de l'1 al 14 de setembre

SOL·LICITUD CITA DE MATRÍCULA

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA DE GRÀCIA

SOL·LICITUD MATRÍCULA PARCIAL