Menu
 
Projectes Integrats i Projectes Finals

Cicles Família Comunicació Gràfica i Audiovisual

Presentació projectes finals de cicle( LOGSE) aplazados, Projectes Integrats i Obra Final
Entrega projecte 11/06/2020-12/06/2020
Defensa 16/06/2020-17/06/2020
Entrega de notes 22/06/2020
Període de reclamació 23-25-26/06/2020

 

Convocatoria extraordinaria cicles LOE
Entrega del projecte 08/07/2020-09/07/2020
Defensa 14/07/2020-15/07/2020
Entrega de notes 17/07/2020
Període de reclamació 21-22-23/07/2020