Menu
 
Projectes Integrats i Projectes Finals

Cicles Família Comunicació Gràfica i Audiovisual

Presentació projectes finals de cicle( LOGSE) aplazados, Projectes Integrats i Obra Final
Entrega projecte determinat pel tribunal
Defensa 14, 15 i 16/06/2021
Entrega de notes 18/06/2021
Període de reclamació 21, 22 i 23/06/2021

 

Convocatoria extraordinaria cicles LOE
Entrega del projecte determinat pel tribunal
Defensa 6 i 7/07/2021
Entrega de notes 09/07/2021
Període de reclamació 12, 13 i 15/07/2021