Menu
 
TFT

Estudis Superiors de Disseny

TFT ORDINÀRIA (JULIOL 2020)
(EXTRAORDINÀRIA ALUMNES AMB ORDINÀRIA EN GENER)

Entrega del book (treball realitzat fins el moment) 29-03/07/2019
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 06/07/2020
Lliurament TFT al tribunal 14/07/2020
Defensa Pública 21-22-23/07/2020
Publicació de notes 24/07/2020
Reclamació notes juliol 27-28-29/07/2020

Tribunals i convocatòria defensa TFT setembre 2020

TFT EXTRAORDINÀRIA (SETEMBRE 2020)

Entrega del book (treball realitzat fins el moment) 01-04/09/2020
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 07/09/2020
Lliurament TFT al tribunal 15/09/2020
Defensa Pública 22-23-24-25/09/2020
Publicació de notes 28/09/2020
Reclamació notes setembre 29-30/09/2020-01/10/2020