Menu
 
TFT

Estudis Superiors de Disseny

TFT CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (FEBRER 2020)

GENER I FEBRER

Entrega del book (treball realitzat fins el moment) 11/01/2021
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 15/01/2021
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa 22/01/2021
Lliurament TFT al tribunal 25/01/2021
Defensa Pública del TFT 3/02/2021
Publicació de notes 09/02/2021
Reclamació notes 10-11-12/02/2021

Convocatòria i tribunals febrer 2021

MAIG i JUNY

Entrega del book (treball realitzat fins el moment) 24/05/2021
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 28/05/2021
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa 04/06/2021
Lliurament TFT al tribunal 07/06/2021
Defensa Pública del TFT 14-18/06/2021
Publicació de notes 23/06/2021
Reclamació notes 25-28-29/06/2021

TFT convocatòria ordinària juny 2021: horaris i tribunal

TFT CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA  JULIOL

JUNY I JULIOL

Entrega del book (treball realitzat fins el moment) 21/06/2021
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 23-25/06/2021
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa 02/07/2021
Lliurament TFT al tribunal 05/07/2021
Defensa Pública del TFT 12-16/07/2021
Publicació de notes 20/07/2021
Reclamació notes 21, 22, y 23/07/2021

TFT convocatòria extraordinària juliol 2021

Tribunals TFT convocatòries  juliol 2021