Menu
 
TFT

Estudis Superiors de Disseny

TFT CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (FEBRER 2020)

Entrega del book (treball realitzat fins el moment) 11/01/2021
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 15/01/2021
Publicació de la convocatòria:dia, hora i lloc de la defensa 22/01/2021
Lliurament TFT al tribunal 25/01/2021
Defensa Pública del TFT 3/02/2021
Publicació de notes 09/02/2021
Reclamació notes 10-11-12/02/2021

Convocatòria i tribunals febrer 2021