Menu
 
TFT

Estudis Superiors de Disseny

Treball Final de Títol 2a Matrícula Ordinària

Presentació avantprojecte a especialitat (cada departament podrà concretar una data) 22-23/10/2018
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 07-11/01/2019
Lliurament TFT al tribunal 21/01/2019
Defensa Pública 24-25/01/2019
Publicació de notes 29/01/2019

Les dates marcades poden ser modificades depenent de les normatives que es vagen publicant al llarg del curs així que informarem dels canvis amb la major brevetat possible.

 

Treball Final de Títol. 1a Matrícula Ordinària – 2a Matrícula Extraordinària

Presentació avantprojecte a especialitat (cada departament podrà concretar una data) 25-27/02/2019
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria maig 2019
Lliurament TFT al tribunal juny 2019
Defensa Pública juny 2019
Publicació de notes juny 2019

 

Treball Final de Títol. 1a Matrícula Extraordinària

Presentació avantprojecte a especialitat (cada departament podrà concretar una data) 25-27/02/2019
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria juny 2019
Lliurament TFT al tribunal juliol 2019
Defensa Pública juliol 2019
Publicació de notes juliol 2019