Menu
 
TFG

Informació

Tribunals

TFG 1ª Convocatòria 2ª Matrícula – Febrer 2023

Reunió amb els alumnes matriculats del TFG per especialitats 26-30/09/2022
Presentació de l’avantprojecte al departament d’especialitat 13/10/2022 al 14/10/2022
Aprovació del l’avantprojecte per part del departament d’especialitat i assignació del professorat responsable del tutelar els TFG 17/10/2022
Data límit per a sol·licitar la convocatòria de febrer en Secretaria, escoltat el departament d’especialitat (si no és sol·licita aquesta opció les convocatòries seran juny/juliol) 21/10/2022
Revisió del Book (treball realitzat fins el moment) 10/01/2023
Emissió de l’informe favorable del tutor i comunicació al tribunal / especialitat. Sol·licitud de deefensa i avaluació a la secreatria acadèmica del Centre. 13/01/2023
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa 20/01/2023
Entrega del TFG al tribunal 23/01/2023
Defensa pública del TFG 30/01/2023 al 03/02/2023
Publicació de les notes 07/02/2023
Reclamació de les notes 08/02/2023 al 10/02/2023

TFG 1ª Convocatòria 1ª Matrícula – Juny 2023

Reunió amb els alumnes matriculats del TFG per especialitats 01-03/02/2023
Presentació de l’avantprojecte al departament d’especialitat. 20/02/2023 al 24/02/2023
Aprovació del l’avantprojecte per part del departament d’especialitat i assignació del professorat responsable del tutelar els TFG 27/02/2023
Revisió del Book (treball realitzat fins el moment) 22/02/2023
Emissió de l’informe favorable del tutor i comunicació al tribunal / especialitat. Sol·licitud de deefensa i avaluació a la secreatria acadèmica del Centre. 26/02/2023
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa 02/05/2023
Entrega del TFG al tribunal 05/05/2023
Defensa pública del TFG 12/05/2023 al 16/05/2023
Publicació de les notes 20/05/2023
Reclamació de les notes 21/05/2023 al 23/05/2023

TFG 2ª Convocatòria – Juliol 2023

Reunió amb els alumnes matriculats del TFG per especialitats 01-03/02/2023
Presentació de l’avantprojecte al departament d’especialitat. 20/02/2023 al 24/02/2023
Aprovació del l’avantprojecte per part del departament d’especialitat i assignació del professorat responsable del tutelar els TFG 27/02/2023
Revisió del Book (treball realitzat fins el moment) 19/06/2023
Emissió de l’informe favorable del tutor i comunicació al tribunal / especialitat. Sol·licitud de deefensa i avaluació a la secreatria acadèmica del Centre. 23/06/2023
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa 30/06/2023
Entrega del TFG al tribunal 03/07/2023
Defensa pública del TFG 10/07/2023 al 14/07/2023
Publicació de les notes 18/07/2023
Reclamació de les notes 19/07/2023 al 21/07/2023