Menu
 
TFT

Estudis Superiors de Disseny

Treball Final de Títol 2a Matrícula Ordinària

Presentació avantprojecte a especialitat (cada departament podrà concretar una data) 22-23/10/2018
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 07-11/01/2019
Lliurament TFT al tribunal 21/01/2019
Defensa Pública 24-25/01/2019
Publicació de notes 29/01/2019

Les dates marcades poden ser modificades depenent de les normatives que es vagen publicant al llarg del curs així que informarem dels canvis amb la major brevetat possible.

 

Treball Final de Títol. 1a Matrícula Ordinària – 2a Matrícula Extraordinària

Presentació avantprojecte a especialitat (cada departament podrà concretar una data) 25-27/02/2019
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 27-31/05/2019
Lliurament TFT al tribunal 12/06/ 2019
Defensa Pública 17-18/06/2019
Publicació de notes 19/06/2019

 

Treball Final de Títol. 1a Matrícula Extraordinària

Presentació avantprojecte a especialitat (cada departament podrà concretar una data) 25-27/02/2019
Informe favorable del tutor + Sol·licitud de defensa en secretaria 21-28/06/2019
Lliurament TFT al tribunal 10/07/2019
Defensa Pública 15-17/07/2019
Publicació de notes 19/07/2019