Menu
 
AVÍS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS EASDALCOI
19 de juliol de 2021

Les proves es realitzaran seguint el protocol COVID establit en el centre.

No podran accedir aquelles persones amb símptomes compatibles amb COVID-19, aquelles a les quals se'ls haja diagnosticat la malaltia encara que no presenten símptomes i que no hagen finalitzat el període d'aïllament domiciliari requerit, o les que es troben en període de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Serà obligatori l'ús de la màscara per a totes les persones que accedisquen i en tots els espais del centre.

S'haurà de mantindre la distància interpersonal de, almenys, 1,5 metres.

L'accés es realitzarà:

Cicles Formatius de Grau Superior per la C/ Sant Jaume (porta terrassa).

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Assistència al Producte Gràfic Imprés): C/ Sant Jaume

Es recomana portar aigua i desdejuni.

La crida es realitzarà a les 8:30h. La prova començarà a les 9:00h.

AVISE PROVA ACCÉS DEL CICLE DE FOTOGRAFIA: Imprescindible portar telèfon mòbil amb camera operativa.

Moda
Departament de Moda. Visita extraescolar al País Basc
Fotografia
LIMINAL, exposició col·lectiva de 2n CFGS Fotografia
Il·lustració
Aitex ens presenta el “Cuaderno de Tendencias del Hábitat 22/23”
Escola
Tallers de preparació: proves d’accés 23/24
Igualtat
“Las Sinsombrero”, taller plàstic i poètic