Menu
 Avís per a l’alumnat matriculat en Estudis Superiors de Disseny

El dia 30 de setembre finalitza el termini per a sol·licitar en la secretaria del centre el reconeixement i transferència de crèdits. S’haurà d’emplenar la corresponent sol·licitud i presentar la documentació acreditativa.