Menu
 
Serveis

Organització i funcionament de la Biblioteca

La biblioteca de l’Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, consta d'un fons bibliogràfic d'al voltant de 6000 llibres, i està conformat per monografies, catàlegs, revistes, i un petit
fons de materials audiovisuals.

La biblioteca és un servei d'accés lliure i gratuït, obert a tota la comunitat educativa (estudiants, professors, i investigadors), i també a antics alumnes.

La biblioteca pel que fa al seu funcionament es regeix pel següent reglament.

La col·lecció de la Biblioteca està estructurada bàsicament seguint les especialitats que s’imparteixen al centre:

  • DISSENY DE MODA
  • DISSENY D’INTERIORISME
  • DISSENY DE PRODUCTE
  • DISSENY GRÀFIC
  • IL·LUSTRACIÓ APLICADA
  • ANIMACIÓ AUDIOVISUAL
  • FOTOGRAFIA

Però de manera més concreta podem trobar els següents apartats:

1. Obres de referència: diccionaris, atles, enciclopèdies, guies...
2. Materials no específics: Festes i tradicions, Filosofia, Fons Alcoià, Geografia i Història,
Literatura en valencià, i Literatura en castellà. Pel·lícules cinematogràfiques (DVD).
3. Materials comuns: Anatomia artística, Color, Dibuix i Dibuix tècnic, Paper, Tècniques
artístiques, Ornamentació, Informàtica, Anglès (pel·lícules i lectures), Manuals i Diccionaris
sobre Disseny, Arts i Oficis, Manualitats, Tecnologia, Màrqueting i Orientació laboral.
4. Materials d'Art: Manuals, monografies, enciclopèdies i diccionaris sobre la Història de
l’Art, i catàlegs d'artistes i d'exposicions.
5. Disseny de Moda: Història de la Moda, Patronatge, Tendències, Il·lustració, Manuals,
Dissenyadors, Història tèxtil, Complements i revistes.
6. Disseny d'Interiorisme: Manuals, Interiorisme d'espais públics i d'espais privats,
Arquitectura, Construcció i Materials, Urbanisme i Paisatgisme, Dibuix, Patrimoni,
Escaparatisme, i revistes.
7. Disseny de Producte: Manuals, monografies d'autors i temes, Ergonomia, Catàlegs i
Llibres d'informació i Packaging, i revistes.
8. Disseny gràfic: Manuals, monografies d'autors i temes, llibres d'informació, Tipografia,
Disseny editorial, Identitat corporativa, Infografia, Simbologia i Logotips, Senyalèctica,
Packaging.
9. Il·lustració: Il·lustració de producte, il·lustració editorial, Còmic,
10. Animació Audiovisual: Manuals d'Educació Visual i Animació, Manuals i llibres
d'Història dels Mitjans Audiovisuals i del Cinema i, DVD.
11. Revistes: Publicacions sobre Interiorisme, Moda, Disseny Gràfic, Disseny de Producte, Il·lustració i Fotografia.

Serveis de la Biblioteca

La biblioteca està oberta en l'horari:

  • Matins de dilluns a divendres de 8:15 h. a 15:30 h.
  • Vesprades (sense servei de prèstec) els dilluns de 16:00 a 18:50 h / dimarts i dimecres de 16:00 a 19:40 h / dijous de 16:00 a 17:40 h.

i ofereix els següents serveis:

CONSULTA EN SALA
La biblioteca ofereix 36 llocs de lectura, més 4 llocs d'ordinadors de taula, a més de tenir wifi en la sala. La ubicació de la biblioteca en el centre, la distribució dels seus espais, l’absència de sorolls, i la lluminositat natural converteixen la biblioteca en un lloc molt confortable per a l’estudi i el treball.
SERVEI EN PRÈSTEC
Per a fer ús d'este servei és necessari estar registrat com usuari de la biblioteca. La fitxa de registre d'usuari es facilitarà de manera gratuïta en la biblioteca.

Els alumnes poden treure un màxim 3 documents (llibres, revistes, materials informàtics o audiovisuals), per un període d'una setmana, i els docents per un període de dues setmanes.

Es pot llegir el reglament complet de préstec ací, o demanar-lo en la biblioteca.

SERVEI D’INFORMACIÓ

a) Informació de referència:

Servei dirigit a respondre preguntes concretes dels usuaris per tal de col·laborar amb l’usuari en la consecució de la informació o documentació més pertinent als seus interessos, fent ús de la col·lecció de la Biblioteca, i de tota aquella informació i documentació externa a la qual es puga accedir.

b) Difusió selectiva de la informació.

Este servei busca oferir periòdicament a aquells usuaris que ho hagen demanat, informació concreta sobre un tema/s del seu interès. La recerca es pot fer sobre el fons nou que entra a la biblioteca, i/o sobre recursos externs.

La formalització i peticions d'este servei es farà per correu electrònic dirigit a la Biblioteca (biblioteca@easdalcoi.es), o acudint a esta per tal d'omplir un document de petició d'informació.

SERVEI D’OFIMÀTICA
A la biblioteca es troben a l’abast dels seus usuaris quatre ordinadors amb connexió a Internet i dos escànners A4, per a poder realitzar les tasques corresponents als estudis del centre.
SERVEI DE DESIDERATES
La Biblioteca ofereix la possibilitat de rebre desiderates  dels seus usuaris, és a dir, les peticions de docents i alumnes de noves adquisicions bibliogràfiques que puguen resultar interessants per a la consecució dels objectius d'ensenyament i/o aprenentatge. La posterior adquisició d'estos materials estarà en funció de la seua de pertinència als objectius educatius i de les possibilitats econòmiques.
XARXES SOCIALS

Per últim la biblioteca a banda del seu espai web en la pàgina de l'EASD, també ofereix per a la seua consulta:

Un blog de novetats per a tota la comunitat educativa

Un blog de legislació educativa.

També et pot interesar:
Catàleg