Menu
 
CONSULTES ESPECIALS PRESENCIALS AMB CITA PRÈVIA
18 de maig de 2020

A partir del dilluns, 18 de maig, els alumnes que així ho requerisquen i quan siga absolutament imprescindible, podran sol·licitar una cita presencial.

La cita prèvia ha de demanar-se en el correu següent:
secretaria@easdalcoi.es
O en el telèfon 965 533 675

Una vegada demanada es valorarà la urgència de la petició i s’enviarà un correu amb l’acceptació o desestimació de la cita. Si és aprovada s’enviarà la data i hora i les condicions d’aquesta.

Per a presentar-se en les instal·lacions de l’escola s’han de seguir totes les mesures sanitàries requerides, a saber:

  • Respectar la distància de seguretat de 2 metres amb les persones que l’atenguen
  • Serà obligatori l’ús de la màscara
  • Usar els gels hidroalcohòlics proporcionats a aquest efecte per l’escola.

Els serveis presencials de qualsevol tipus, sol·licitats personalment o mitjançant sistema de cita prèvia, seran atesos per rigorós ordre de sol·licitud.

Escola
NOTES DEFINITIVES PROVA ESPECÍFICA EXTRAORDINÀRIA ACCÉS ESTUDIS SUPERIORS DISSENY
Escola
LLISTAT RESULTATS DEFINITIUS PROVA D’ACCÉS GENERAL EXTRAORDINÀRIA ALS CICLES FORMATIUS
Producte
PREMIS NACIONALS D’ENVÀS
Escola
ÚlLTIMES PLACES DISPONIBLES EN CICLES FORMATIUS
Escola
PROVES EXTRAORDINÀRIES D’ACCÉS SETEMBRE