Menu
 
Comissió del Congrés dels Diputats
2 de març de 2023
Agraïm a la comissió del Congrés dels Diputats, que està treballant la Llei d’Ensenyaments Artístics Superiors, la visita a la nostra escola.
Hem pogut compartir la dinàmica educativa diària del centre i l’interés pel desenvolupament i caràcter d’aquest avantprojecte de llei.
Il·lustració
Aitex ens presenta el “Cuaderno de Tendencias del Hábitat 22/23”
Escola
Tallers de preparació: proves d’accés 23/24
Igualtat
“Las Sinsombrero”, taller plàstic i poètic
Igualtat
Exposició de cartells 8 de març / Il·lustració Aplicada al Producte