Menu
 
DIBUIXANTS D’HISTÒRIES
22 de novembre de 2021

La Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura posa en marxa un nou programa d’animació lectora “Dibuixants d’històries. Trobades literàries en Escoles d’Art” per a 2022. Aquest programa té com a objectiu donar a conéixer la labor dels principals autors de còmic, il·lustradors, dibuixants i historietistes del nostre país, el seu procés creatiu, les seues tècniques, els seus referents i les peculiaritats de la seua pràctica professional.

Programa d’Activitats Literàries en Escoles d’Art

L’activitat consistirà en trobades o tallers amb creadors i creadores dedicats principalment a l’ il·lustració editorial o al còmic. Seran els mateixos centres els que en funció de la seua programació proposaran la participació als creadors i acordaran amb ells els temes a tractar, format i data de l’activitat.

Termini de presentació de propostes entre el 18 de novembre de 2021 i el 14 de gener de 2022.

Activitats a realitzar entre el 15 de febrer i el 13 de maig de 2022.

Més informació: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/promocion-de-las-letras/dibujantes-historias.html

Il·lustració
Aitex ens presenta el “Cuaderno de Tendencias del Hábitat 22/23”
Escola
Tallers de preparació: proves d’accés 23/24
Igualtat
“Las Sinsombrero”, taller plàstic i poètic
Igualtat
Exposició de cartells 8 de març / Il·lustració Aplicada al Producte
Escola
Comissió del Congrés dels Diputats