Menu
 
C.F.G.M. Assistència al Producte Gràfic Imprès

Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny

Cicle formatiu de Grau Mitjà Assistència al Producte Gràfic Imprès

El tècnic en Assistència al Producte Gràfic Imprès és un professional capaç d'interpretar els esbossos i instruccions d'un dissenyador gràfic o director d'art, preparar els originals corresponents amb la finalitat de possibilitar la seua posterior impressió per a qualsevol dels sistemes actualment empleats d'impressió. La seua formació s'ha profunditzat en els coneixements dels sistemes i processos de reproducció i impressió industrial, així com en les lleis tipogràfiques i en els tractaments digitals.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics (1600 hores).

 Pla d'estudis

 Condicions d'accés

 Proves d'accés: la prova pot realitzar-se en castellà o valencià, específica (teòrica i pràctica) .

Tota la informació ací:  ACCÉS I ADMISSIÓ ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es