Menu
 
C.F.G.M. Assistent al Producte Gràfic Imprès

Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny

Cicle formatiu de Grau Mitjà Assistent al Producte Gràfic Imprès

El tècnic en Assistent al Producte Gràfic Imprès és un professional capaç d'interpretar els esbossos i instruccions d'un dissenyador gràfic o director d'art, preparar els originals corresponents amb la finalitat de possibilitar la seua posterior impressió per a qualsevol dels sistemes actualment empleats d'impressió. La seua formació s'ha profunditza en els coneixements dels sistemes i processos de reproducció i impressió industrial, així com en les lleis tipogràfiques i en els tractaments digitals.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics (1600 hores).

Condicions d'accés:

Directe

Haver superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics del pla d'estudis del 63.

Batxiller d'Arts. Titulats Tècnics o Tècnics Superior d'un altre cicle formatiu de la mateixa família professional.

Prova d'accés específica

Graduats en E.S.O. o equivalents.

Sense requisits acadèmics

Tindre 17 anys o haver superat un programa de garantia social i acreditar un any d'experiència laboral i superar una prova genèrica abans de realitzar la prova específica.

1r curs

Assignatures hores lectives
Fonaments del Disseny Gràfic 100
Tipografia 100
Mitjans Informàtics 100
Producció i Impressió 50
Autoedició 150
Materials d’Impressió 75
Tècniques Gràfiques 75
Formació i Orientació Laboral 50
Idioma Estranger 50

2n curs

AssignaturesHores lectives
Història del Disseny Gràfic75
Producció i Impressió75
Autoedició150
Materials d’Impressió50
Impressió Digital150
Fotografia Digital per al Producte Gràfic Imprés50
Empresa i Iniciativa Emprenedora50
Idioma Estranger50
Obra Final100
Formació Pràctica en Empreses, Estudis i Tallers100

 Pla d'estudis

 Condicions d'accés

 Proves d'accés: general, específica (teòrica i pràctica

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0