Menu
 
C.F.G.S. Animació

L'estudiant del cicle superior d'animació, es formarà en l'àrea de dibuix, treballant el disseny de personatges i la representació de la llum i l'espai. Aprendrà l'animació tant digital com la tradicional 2D i 3D. Aprendrà, a més, aspectes tècnics organitzatius, econòmics i legals necessaris per a dur a terme projectes d'animació. L'alumne coneixerà la història de l'animació i l'animació innovadora i independent.

El tècnic superior d'animació crearà projectes d'animació desenvolupant totes les fases, des de la preproducció, a l'elaboració d'un guió, la producció i la postproducció d'un producte audiovisual d'animació fins obtenir un producte acabat.

El professional de l'animació podrà desenvolupar les seues competències com a creador independent o com a integrant d'equips de realització i producció audiovisual. Podrà exercir la seua professió en empreses relacionades amb la comunicació: productores de cinema, productores de TV. agències de publicitat, editorials i estudis de disseny.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics, 1850 hores lectives i 150 hores de pràctiques en empreses.

DOBLE TITULACIÓ

ANIMACIÓ + IL·LUSTRACIÓ Habilita a l'alumne a comunicar missatges eficientment mitjançant el llenguatge plàstic i visual. Permet millorar l'eina del dibuix i de les diferents tècniques plàstiques per a la seua posterior aplicació al camp de l'animació. En desenvolupar ambdós titulacions l'alumne amplia els coneixements en la planificació i la realització del projecte d'animació o il·lustració mitjançant la definició dels aspectes expressius, funcionals i tècnics adquirits en les dos titulacions.

Convaliden 1r curs:

  • Fonaments de la representació i l'expressió visual
  • Teoria de la imatge
  • Fotografia
  • Mitjans informàtics
  • Formació i orientació laboral
  • Anglés

Convaliden 2n curs:

  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Anglés

 Pla d'estudis

 Condicions d'accés

Proves: la prova pot realitzar-se en castellà o valencià i específiques (teòrica  i pràctica)

Tota la informació ací:  ACCÉS I ADMISSIÓ ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Blog: http://animacioeasdalcoi.tumblr.com

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es