Menu
 
C.F.G.S. Fotografia

Cicle Superior de Fotografia

L'estudiant del cicle superior de fotografia estarà capacitat per a elaborar obra original de fotografia a partir d'un encàrrec professional determinat o d'un projecte propi. Definir les variables formals, funcionals, estètiques i tècniques del projecte de fotografia, planificar el procés i saber realitzar-ho.

El futur professional estarà capacitat per a organitzar i desenvolupar les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents per a garantir un producte fotogràfic concorde als paràmetres professionals exigibles.

Dins del seu àmbit professional desenvoluparà la seua activitat com a professional autònom i com a empleat. Pot col·laborar amb altres professionals transmetent idees o conceptes mitjançant productes fotogràfics destinats a editar-se en diferents mitjans i suports. Pot exercir la seua professió en l'àmbit públic o privat, en empreses del sector de la comunicació, agències de publicitat, estudis de disseny, de moda, premsa, editorials, TV. En empreses i institucions d'altres sectors que així ho requerisquen. Museus i empreses de restauració d'obres d'art, arqueologia, laboratoris forenses, recerca policial, medicina legal, peritatge, etc.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics, 1850 hores lectives i 150 hores de pràctiques en empreses.

DOBLES TITULACIONS

FOTOGRAFIA + IL·LUSTRACIÓ  Permet a l'alumne usar la fotografia com a eina per a il·lustrar els seus encàrrecs i projectes, fusionant els dos mitjans per a oferir més possibilitats en la comunicació final de la imatge. A més, li permet resoldre problemes artístics utilitzant diferents tècniques tant fotogràfiques com pictòriques.

Convaliden 1r curs:

 • Fonaments de la representació i l'expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Formació i orientació laboral
 • Anglés

Convaliden 2n curs:

 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglés

FOTOGRAFIA + GRÀFICA PUBLICITÀRIA Dota a l'alumne d’un domini major de l'eina fotogràfica tan necessària per als alumnes que cursen el Cicle de Gràfica Publicitària i que els habilita usar els coneixements en fotografia com a elements persuasius i informatius en qualsevol projecte publicitari. A més, la titulació en els dos cicles possibilita a l'alumne a dur endavant encàrrecs fotogràfics atenent suports de comunicació i recursos gràfics. També, facilita treballar en agències publicitàries, estudis de disseny gràfic i bancs d'imatges com a fotògraf publicitari.

Convaliden 1r curs:

 • Fonaments de la representació i l'expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Formació i orientació laboral
 • Anglés

Convaliden 2n curs:

 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglés

 Pla d'estudis

 Condicions d'accés 

Proves: la prova pot realitzar-se en castellà o valencià i específica

Tota la informació ací:  ACCÉS I ADMISSIÓ ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es