Menu
 
C.F.G.S. Gràfica Publicitària

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny

Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària

Els missatges gràfics estan presents pràcticament en tots els moments de la nostra vida quotidiana, convertint-se en els protagonistes del nostre entorn visual immediat.

El cicle Superior de Gràfica Publicitària està orientat a formar professionals creatius que elaboren els missatges gràfics que les institucions i empreses destinen al ciutadà o receptor, a través dels diferents mitjans de comunicació.

Els productes o missatges gràfics poden pertànyer a diversos àmbits:

Editorial (llibres, revistes, periòdics,…) Publicitari (tanques publicitàries, publicitat en punt de venda, cartells, fullets, catàlegs,…) Imatge corporativa (marques, papereria,…) Envasos i embalatges. Senyalística. Gràfica audiovisual (pàgines web, espots publicitaris, gràfica per a televisió…).

Aquests estudis ofereixen un ensenyament que contempla les tècniques tradicionals i digitals i els continguts culturals, artístics i formals que deu dominar el professional del disseny gràfic. El tècnic Superior en Gràfica Publicitària pot treballar com professional liberal autònom, vinculat a un estudi de disseny gràfic o publicitari, així com a una empresa institucional o privada.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics (2000 hores).

1r curs

Assignatures Hores lectives
Fonaments de la representació i l’expressió visual 100
Teoria de la imatge 50
Mitjans informàtics 100
Fotografia 75
Fonaments del disseny gràfic 100
Llenguatge i tecnologia audiovisual 125
Formació i orientació laboral 50
Tipografia 75
Projectes de gràfica publicitària 200
Idioma estranger 50

 

2n curs

Assignatures Hores lectives
Història de la imatge publicitària 75
Teoria de la publicitat i màrqueting 100
Recursos interactius aplicats 150
Recursos aplicats a la fotografia publicitària 100
Projecte integrat 100
Empresa i iniciativa emprenedora 50
Tipografia 75
Projectes de gràfica publicitària 225
Idioma estranger 50
Formació pràctica en empreses 150

 

 Pla d'Estudis 

 Condicions d'accés

Proves d'accés: general i específiques (teòrica i pràctica)

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0