Menu
 
C.F.G.S. Gràfica Publicitària

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny

Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària

Els missatges gràfics estan presents pràcticament en tots els moments de la nostra vida quotidiana, convertint-se en els protagonistes del nostre entorn visual immediat.

El cicle Superior de Gràfica Publicitària està orientat a formar professionals creatius que elaboren els missatges gràfics que les institucions i empreses destinen al ciutadà o receptor, a través dels diferents mitjans de comunicació.

Els productes o missatges gràfics poden pertànyer a diversos àmbits:

Editorial (llibres, revistes, periòdics,…) Publicitari (tanques publicitàries, publicitat en punt de venda, cartells, fullets, catàlegs,…) Imatge corporativa (marques, papereria,…) Envasos i embalatges. Senyalística. Gràfica audiovisual (pàgines web, espots publicitaris, gràfica per a televisió…).

Aquests estudis ofereixen un ensenyament que contempla les tècniques tradicionals i digitals i els continguts culturals, artístics i formals que deu dominar el professional del disseny gràfic. El tècnic Superior en Gràfica Publicitària pot treballar com professional liberal autònom, vinculat a un estudi de disseny gràfic o publicitari, així com a una empresa institucional o privada.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics (2000 hores).

1r curs

AssignaturesHores lectives
Fonaments de la representació i l’expressió visual100
Teoria de la imatge50
Mitjans informàtics100
Fotografia75
Fonaments del disseny gràfic100
Llenguatge i tecnologia audiovisual125
Formació i orientació laboral50
Tipografia75
Projectes de gràfica publicitària200
Idioma estranger50

2n curs

AssignaturesHores lectives
Història de la imatge publicitària75
Teoria de la publicitat i màrqueting100
Recursos interactius aplicats150
Recursos aplicats a la fotografia publicitària100
Projecte integrat100
Empresa i iniciativa emprenedora50
Tipografia75
Projectes de gràfica publicitària225
Idioma estranger50
Formació pràctica en empreses150

 Pla d'Estudis 

 Condicions d'accés

Proves d'accés: general i específiques (teòrica i pràctica)

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es