Menu
 
C.F.G.S. Gràfica Publicitària

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny

Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària

Els missatges gràfics estan presents pràcticament en tots els moments de la nostra vida quotidiana, convertint-se en els protagonistes del nostre entorn visual immediat.

El cicle Superior de Gràfica Publicitària està orientat a formar professionals creatius que elaboren els missatges gràfics que les institucions i empreses destinen al ciutadà o receptor, a través dels diferents mitjans de comunicació.

Els productes o missatges gràfics poden pertànyer a diversos àmbits:

Editorial (llibres, revistes, periòdics,…) Publicitari (tanques publicitàries, publicitat en punto de venda, cartells, follets, catàlegs,…) Imatge corporativa (marques, papereria,…) Envasos i embalatges. Senyalètica. Gràfica audiovisual (pàgines web, spots publicitaris, gràfica per a televisió…).

Aquestos estudis ofereixen un ensenyament que contempla les tècniques tradicionals i digitals i els continguts culturals, artístics i formals que deu dominar el professional del disseny gràfic. El tècnic Superior en Gràfica Publicitària pot treballar com professional liberal autònom, vinculat a un estudi de disseny gràfic o publicitari, així com a una empresa institucional o privada.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics (2000 hores).

Assignatures:

 • Fonaments de la representació visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans Informàtics
 • Història de la imatge gràfica
 • Fotografia
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Tipografia
 • Teoria de la publicitat i màrqueting
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Recursos interactius aplicats
 • Recursos aplicats a la fotografia publicitària
 • Idioma estranger
 • Projectes de gràfica publicitària
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació pràctica en empreses, estudis o talleres
 • Projecte integrat

 Pla d’Estudis 

 Condicions d’accés

Proves d’accés: general i específiques (teòrica i pràctica)

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0