Menu
 
C.F.G.S. Il·lustració

Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Il·lustració

L'àmbit professional de l'il·lustrador comprèn diferents camps: publicacions editorials, publicitat, disseny gràfic, televisió, cinema, premsa, i productes multimèdia (edició de CDs, videojocs, pàgines web…). A causa de la seua estreta vinculació amb aquests, l'il·lustrador treballa en col·laboració amb dissenyadors, directors artístics, editors i impressors.

El Tècnic Superior en Il·lustració pot exercir el seu treball com a professional independent o integrat en un estudi o empresa relacionada amb el món de la imatge.

El Cicle superior d'Il·lustració ofereix formació en àrees fonamentals com: dibuix artístic i tècnic, procediments artístics i tècnics, procediments artístics tradicionals i experimentals, infografia i tractaments digitals, processos industrials de reproducció, processos creatius i de producció dels diferents mitjans de comunicació i de difusió de la imatge. A més, s'estudien els aspectes tècnics, organitzatius, econòmics i legals necessaris per a la realització d'un projecte d'Il·lustració.

En definitiva, el treball realitzat en els estudis superiors d'il·lustració, crea una nova filosofia del disseny i una nova forma de vida.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics.

DOBLES TITULACIONS

IL·LUSTRACIÓ + ANIMACIÓ Habilita a l'alumne a comunicar missatges eficientment mitjançant el llenguatge plàstic i visual. Permet millorar l'eina del dibuix i de les diferents tècniques plàstiques per a la seua posterior aplicació al camp de l'animació. En desenvolupar ambdós titulacions l'alumne amplia els coneixements en la planificació i la realització del projecte d'animació o il·lustració mitjançant la definició dels aspectes expressius, funcionals i tècnics adquirits en les dos titulacions.

Convaliden 1r curs:

 • Fonaments de la representació i l'expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Fotografia
 • Mitjans informàtics
 • Formació i orientació laboral
 • Anglés

Convaliden 2n curs:

 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglés

IL·LUSTRACIÓ + FOTOGRAFIA Permet a l'alumne usar la fotografia com a eina per a il·lustrar els seus encàrrecs i projectes, fusionant els dos mitjans per a oferir més possibilitats en la comunicació final de la imatge. A més, li permet resoldre problemes artístics utilitzant diferents tècniques tant fotogràfiques com pictòriques.

Convaliden 1r curs:

 • Fonaments de la representació i l'expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Formació i orientació laboral
 • Anglés

Convaliden 2n curs:

 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglés

Pla d'estudis

Condicions d'accés

Proves: la prova pot realitzar-se en castellà o valenciài específiques (teòrica i pràctica).

Tota la informació ací:  ACCÉS I ADMISSIÓ ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Voldries fer Il·lustració per les vesprades? Si la resposta és afirmativa, respon a aquest formulari.

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es