Menu
 
C.F.G.S. Il·lustració

Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Il·lustració

L'àmbit professional de l'il·lustrador comprèn diferents camps: publicacions editorials, publicitat, disseny gràfic, televisió, cinema, premsa, i productes multimèdia (edició de CDs, videojocs, pàgines web…). A causa de la seua estreta vinculació amb aquests, l'il·lustrador treballa en col·laboració amb dissenyadors, directors artístics, editors i impressors.

El Tècnic Superior en Il·lustració pot exercir el seu treball com a professional independent o integrat en un estudi o empresa relacionada amb el món de la imatge.

El Cicle superior d'Il·lustració ofereix formació en àrees fonamentals com: dibuix artístic i tècnic, procediments artístics i tècnics, procediments artístics tradicionals i experimentals, infografia i tractaments digitals, processos industrials de reproducció, processos creatius i de producció dels diferents mitjans de comunicació i de difusió de la imatge. A més, s'estudien els aspectes tècnics, organitzatius, econòmics i legals necessaris per a la realització d'un projecte d'Il·lustració.

En definitiva, el treball realitzat en els estudis superiors d'il·lustració, crea una nova filosofia del disseny i una nova forma de vida.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics.

1r curs

AssignaturesHores lectives
Fonaments de la representació i l’expressió visual100
Teoria de la imatge50
Mitjans informàtics100
Fotografia75
Teoria i pràctica de l’animació75
Recursos tipogràfics75
Formació i orientació laboral50
Història de la il·lustració50
Dibuix aplicat a la il·lustració125
Representació espacial aplicada50
Projectes d’il·lustració125
Idioma estranger50

2n curs

AssignaturesHores lectives
Tècniques d'expressió gràfica125
Producció gràfica industrial75
Tècniques gràfiques tradicionals75
Recursos interactius aplicats a la il·lustració50
Projecte integrat100
Empresa i iniciativa emprenedora50
Història de la il·lustració50
Dibuix aplicat a la il·lustració125
Representació espacial aplicada50
Projectes d'il·lustració175
Idioma estranger50
Formació pràctica en empreses150

Pla d'estudis

Condicions d'accés

Proves: general i específiques (teòrica i pràctica).

Voldries fer Il·lustració per les vesprades? Si la resposta és afirmativa, respon a aquest formulari.

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es