Menu
 
C.F.G.S. Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Projectes i Direcció d'Obres de Decoració

L'interiorisme juga un paper molt important en la societat actual, ja que els espais que aquesta professió defineix permeten la materialització efectiva de les nostres activitats diàries.

Les àrees de treball fonamentals de l'interiorista són el disseny d'habitatges; espais de treball, comercials i lúdics; arquitectures efímeres i paisatgisme urbà.

Aquest cicle està orientat a formar professionals qualificats que puguen desenvolupar el seu treball com a autònoms o bé integrats en gabinets d'arquitectura, interiorisme, enginyeria, empreses de mobiliari i decoració, constructores, etc...

Oferim un ensenyament basat en projectes reals, a partir d'un model d'ensenyament actiu i una formació cultural àmplia.

S'organitzen visites a fires, museus, esdeveniments de disseny i viatges a països d'Europa, on es contacta amb altres centres educatius i es visiten arquitectures i interiors d'interès. La formació dels nostres alumnes es completa amb instruments avançats d'expressió artística i tècnica necessaris per a l'execució de projectes i obres de decoració.

Distribució temporal:

Dos cursos acadèmics (1750 hores) + fase de pràctiques en empresa (50 hores) i projecte final (150 hores)

1r curs

AssignaturesHores lectives
Història de l'Arquitectura i del seu entorn ambiental50
Dibuix i Color50
Expressió Volumètrica100
Dibuix Tècnic100
Matemàtiques50
Disseny Assistit per Ordinador50
Audiovisuals50
Projectes250
Tecnologia i Sistemes Constructius100
Idioma Estranger50
Formació i Orientació Laboral50

2n curs

AssignaturesHores lectives
Història de l'Interiorisme50
Teoria de l'Interiorisme50
Dibuix i Color: Projectes i Direcció d'Obres50
Disseny Assistit per Ordinador: Projectes i Direcció d'Obres100
Mesuraments, Pressupostos i Planificació d'Obres50
Projectes: Projectes i Direcció d'Obres250
Tecnologia i Sistemes Constructius:Projectes i Direcció d'Obres100
Idioma Estranger50
Formació i Orientació Laboral50

 Pla d'estudis

 Condicions d'accés 

Proves: la prova pot realitzar-se en castellà o valencià i específiques (teòrica i pràctica + plànol)

Tota la informació ací:  ACCÉS I ADMISSIÓ ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 Voldries fer Projectes i Direcció d’Obres de Decoració per les vesprades? Si la resposta és afirmativa, respon a aquest formulari.

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es