Menu
 
T.S. Disseny d’Il·lustració Tèxtil

Estudis Superiors en Disseny

Especialitat de Disseny d'Il·lustració Aplicada

Els estudis Superiors de Disseny d’Il·lustració Tèxtil constitueixen el nivell Superior dels Ensenyaments Artístiques i s'integren en el marc europeu d'Educació Superior, donant accés després de la seua finalització als estudis de postgrau: màsters i doctorat. La duració dels estudis de Grau de Disseny és de quatre cursos, en els quals s'imparteixen matèries relacionades amb el coneixement del Disseny Gràfic.

Els Estudis Superiors de Disseny d'Il·lustració, fusionen tant els referents històrics com les tendències innovadores de la il·lustració, per a dotar de majors possibilitats i nous significats en la seua aplicació a les diferents àrees del disseny, ja siga producte, tèxtil, moda, interiorisme, il·lustració editorial, publicitat... i a més, obri nous horitzons i eixides professionals a aquesta disciplina.

Actualment, la il·lustració està vivint un moment d'auge, és un valor afegit en l'àmbit del disseny, un recurs i instrument diferenciador, únic i decisiu de la “personalització” del producte, de l'habitat o de l'espai... Però és molt més! És una nova estratègia i part fonamental de la identitat del disseny en un món global, on el mercat persegueix seduir el consumidor oferint-li productes amb caràcter individual i singular. Professionalment, amplia l'horitzó i les eixides de la il·lustració a la totalitat de l'àmbit o àrees del disseny, deixat d'estar limitada al sector editorial.

En definitiva, el treball realitzat en els estudis superiors d'il·lustració, crea una nova filosofia del disseny i una nova forma de vida.

Assignatures

 • Disseny bàsic
 • Projectes bàsics
 • Dibuix i tècniques gràfiques
 • Espai i volum
 • Sistemes de representació
 • Llenguatges i tècniques digitals
 • Fotografia i mitjans audiovisuals
 • Fonaments científics del disseny
 • Fonaments històrics del disseny
 • Disseny i empresa
 • Història i cultura del disseny tèxtil

 • Cultura del disseny
 • Dibuix i tècniques gràfiques avançades
 • Sistemes de representació avançada
 • Materials
 • Tècniques i processos de fabricació tèxtil
 • Introducció a la tecnologia digital aplicada al disseny tèxtil
 • Estructures i sistemes
 • Projectes de disseny d'il·lustració aplicada
 • Modelització i prototipat

 • Tecnologia digital aplicada al disseny tèxtil
 • Estètica i tendències contemporànies del disseny tèxtil
 • Projectes de disseny d'il·lustració aplicada II
 • Taller de comunicació i presentació del projecte d'il·lustració aplicada
 • Projecte d'envasos i embalatges
 • Laboratori de tendències
 • Gestió del disseny d'il·lustració aplicada
 • Anglés
 • Optatives

 • Projectes d'il·lustració aplicada III
 • Màrqueting i comunicació
 • Optatives
 • Treball fi de títol
 • Pràctiques externes

 Pla d'Estudis

 Condicions d'accés

 Proves i Curs de preparació 

Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es