Menu
 
T.S. Disseny d’Interiors

Estudis Superiors en Disseny

Especialitat de Disseny d'Interiors

Els estudis Superiors en Disseny d'Interiors, constitueixen el nivell superior dels Ensenyaments Artístics i s'integren en el marc europeu d'Educació Superior, donant accés després de la seua finalització als estudis de postgrau: màsters i doctorat.

La duració dels estudis Superiors de Disseny és de quatre cursos, en els quals s'imparteixen matèries relacionades amb el coneixement dels llenguatges conceptuals, poètics, formals, tècnics, informàtics o culturals propis de l'àmbit del Disseny d'Interiors, i permetrà als alumnes abordar la resolució dels nous espais, en tota la seua complexitat.

El disseny d'interiors és competent en la generació innovadora dels espais habitats adquirint el domini del procés projectual: la informació, la ideació, el desenvolupament, la representació, la comunicació i la construcció de l'espai.

El camp d'activitat professional s'estén a tot espai habitat: les cases, els comerços, les oficines, les corporacions, les exposicions, els espais lúdics, les arquitectures efímeres, les instal·lacions artístiques, ... Es pot desenvolupar l'activitat de dissenyador per compte propi, formant un gabinet, o integrat en una empresa.

 Pla d'Estudis 

Condicions d'accés

 Proves i Curs de preparació 

Tota la informació aquí:  ACCÉS I ADMISSIÓ ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 Facebook: https://www.facebook.com/interiorseasdalcoi/

 Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es