Menu
 
T.S. Disseny d’Interiors

Estudis Superiors en Disseny

Especialitat de Disseny d'Interiors

Els estudis Superiors en Disseny d'Interiors, constitueixen el nivell superior dels Ensenyaments Artístics i s'integren en el marc europeu d'Educació Superior, donant accés després de la seua finalització als estudis de postgrau: màsters i doctorat.

La duració dels estudis Superiors de Disseny és de quatre cursos, en els quals s'imparteixen matèries relacionades amb el coneixement dels llenguatges conceptuals, poètics, formals, tècnics, informàtics o culturals propis de l'àmbit del Disseny d'Interiors, i permetrà als alumnes abordar la resolució dels nous espais, en tota la seua complexitat.

El disseny d'interiors és competent en la generació innovadora dels espais habitats adquirint el domini del procés projectual: la informació, la ideació, el desenvolupament, la representació, la comunicació i la construcció de l'espai.

El camp d'activitat professional s'estén a tot espai habitat: les cases, els comerços, les oficines, les corporacions, les exposicions, els espais lúdics, les arquitectures efímeres, les instal·lacions artístiques, ... Es pot desenvolupar l'activitat de dissenyador per compte propi, formant un gabinet, o integrat en una empresa.

Assignatures

 • Disseny bàsic
 • Projectes bàsics
 • Dibuix i tècniques gràfiques
 • Espai i volum
 • Sistemes de representació
 • Llenguatges i tècniques digitals
 • Fotografia i mitjans audiovisuals
 • Fonaments científics del disseny
 • Fonaments històrics del disseny
 • Iniciació instal·lacions i sistemes
 • Anglés
 • Disseny i empresa

 • Dibuix i tècniques gràfiques avançades
 • Llenguatges i tècniques digitals avançades
 • Cultura del disseny
 • Instal·lacions i sistemes
 • Tecnologia digital aplicada al disseny d'interiors
 • Materials i estructures
 • Construcció
 • Projectes de disseny d'interiors I
 • Optatives

 • Estètica i tendències contemporànies del disseny d'interiors
 • Construcció avançada
 • Història i cultura del disseny d'interiors
 • Tecnologia digital aplicada al disseny d'interiors avançat
 • Projectes de disseny d'interiors II
 • Taller de presentació i comunicació del projecte
 • Mesuraments i pressupostos
 • Gestió del disseny d'interiors
 • Optatives

 • Projecte de disseny d'interiors III
 • Direcció i execució d'obres
 • Patologies de l'edificació
 • Màrqueting i comunicació
 • Optatives
 • Pràctiques externes
 • Treball fi de títol

 Pla d'Estudis 

Condicions d'accés

 Proves i Curs de preparació 

 Facebook: https://www.facebook.com/interiorseasdalcoi/

 Més informació: Podeu consultar més informació i dubtes a través del correu info@easdalcoi.es