Menu
 
INFORMACIÓ PROVA ESPECíFICA ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY
6 de juliol de 2022

  ATENCIÓ 

 

Els aspirants deuen acudir al punt d'encontre: terrassa EASDALCOI , accés pel pont, C/ San Jaume 

 

Data: 7 de juliol de 2022. 

Crida: 8:30 h. 

Inici de la prova: 9 h. 

 

Materials necessaris: 

- Prova A: bolígraf blau o negre 

- Prova B: llapis de grafit. No està permés el difumín 

- Prova C: la tècnica és lliure, l'alumnat durà dur a l'examen el material que considere necessari. 

És imprescindible identificar-se amb algun dels següents documents: 

· DNI. 

· Carnet de conduir. 

· Passaport. 

· NIA. 

Moda
Departament de Moda. Viatge d’estudis al País Basc
Fotografia
LIMINAL, exposició col·lectiva de 2n CFGS Fotografia
Il·lustració
Aitex ens presenta el “Cuaderno de Tendencias del Hábitat 22/23”
Escola
Tallers de preparació: proves d’accés 23/24
Igualtat
“Las Sinsombrero”, taller plàstic i poètic