Menu
 
NOTES DEFINITIVES DE LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS
27 de juliol de 2020

Ja es poden consultar les notes definitives de la prova específica d’accés als cicles formatius del dia 21-07-2020.

Es recorda que la qualificació de cada part de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en els seus diferents exercicis, sempre que hagen sigut superats íntegrament. Per tant, una qualificació de no apte implica que no s’ha superat algun dels exercicis que conformen la prova.

Resultats definitius prova específica d’accés Cicle Formatiu grau mitjà

Resultats definitius proves específica d’accés Cicles Formatius grau superior

Escola
NOTES DEFINITIVES PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY
Escola
HORARIS ESPECIALITATS
Escola
INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA D’ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY
Escola
RESULTATS DEFINITIUS PROVA GENERAL D’ACCÉS