Menu
 
NOTES DEFINITIVES PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY
24 de juliol de 2020

Ja es poden consultar  en l’aplicació ARTIC  les notes definitives de la prova específica d’accés als estudis superiors de disseny.

L’ordre de matrícula ve determinat per la nota obtinguda en la prova. Aprovar la prova i rebre la comunicació de la franja de matrícula online, no garanteix que queden places en l’especialitat desitjada o en les altres possibles. L’oportunitat de triar disminueix conforme la nota obtinguda és més baixa.

Ja estan publicades en la web de l’escola  les instruccions de matrícula per a l’alumnat de nou accés.

Escola
NOTES DEFINITIVES DE LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS
Escola
HORARIS ESPECIALITATS
Escola
INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA D’ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY
Escola
RESULTATS DEFINITIUS PROVA GENERAL D’ACCÉS