Menu
 
Per als Graus termini per a sol·licitar el reconeixement i transferència de crèdits
8 de setembre de 2022

Per als alumnes del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny el termini per a sol·licitar el reconeixement i transferència de crèdits.

El termini per a presentar la sol·licitud de Reconeixement i Transferència de crèdits finalitza el
dia 30 de setembre.

S’ha de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació aportada a la secretaria del
centre.

Més informació

Interiorisme
Conferència i taller de Tono Lledó Interioristas
Escola
Resultats definitius proves d’accés de Cicles Formatius
Producte
Lily Véliz Corrales premiada al “DIVINO VERUM. I Concurso Nacional de Diseño de Producto”
Escola
Resultats provisionals proves d’accés de Cicles Formatius
Producte
L’EASD Alcoi inaugura el seu estand a Feria Hábitat València 2022