Menu
 
Per als Graus termini per a sol·licitar el reconeixement i transferència de crèdits
8 de setembre de 2022

Per als alumnes del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny el termini per a sol·licitar el reconeixement i transferència de crèdits.

El termini per a presentar la sol·licitud de Reconeixement i Transferència de crèdits finalitza el
dia 30 de setembre.

S’ha de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació aportada a la secretaria del
centre.

Més informació

Gràfic
“Viatge a la cultura massai”, William Kikanae
Producte
Actiu Academy
Fotografia
Sofía Moro: taller i conferència
Interiorisme
Primeres Jornades d’Interiors, Campus ISEACV
Fotografia
Presentació del llibre “Wuhan Before Wuhan”