Menu
 

Portfolios
ESTÈL. Llum de nit
easd

Aquest projecte de llum mòbil amb prestatge va guanyar el primer premi del concurs Internacional de mobiliari de Manacor, l’any 2011.

Alumne: Salvador Nadal
Curs: 2n Disseny de Producte
Assignatura: Projectes II