Menu
 

Portfolios
Gabinet d’arquitectura + habitatge
easd

Aquest espai es concep sota la premissa de la flexibilitat. Funciona com a gabinet de treball i habitatge indistintament. La ruptura amb la simetria i la força de la diagonal permeten que superfícies contínues aporten aquest caràcter desjerarquitzat.

Autora: Raquel Muñoz
Treball final de Disseny d’Interiors