Menu
 
MESURES I PROTOCOL PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS
29 de juny de 2020

No podrà accedir al centre l’alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19.

L’alumnat, per a accedir al centre, haurà de portar màscara de protecció respiratòria i respectar les mesures preventives establides: distanciament físic, itineraris de recorregut dins del centre, higiene personal de mans abans de l’entrada al centre i evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca, etc.

Al romandre tancada la cafeteria del centre, els alumnes hauran de portar, si així ho desitgen, el seu desdejuni per a prendre-ho en la pausa prevista i aula assignada per a la realització de la prova.

L’entrada a l’Escola es realitzarà per la porta situada al Carrer Sant Jaume. La crida començarà a les 8:30h.

Escola
INICI DEL CURS 2020-2021
Moda
Re-FREAM Project
Escola
INICI DE LES CLASSES DIES 28 I 29 DE SETEMBRE
Escola
RESULTATS PROVISIONALS PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS EXTRAORDINÀRIA CICLES FORMATIUS SUPERIORS
Escola
NOTES DEFINITIVES PROVA ESPECÍFICA EXTRAORDINÀRIA ACCÉS ESTUDIS SUPERIORS DISSENY