Menu
 
Inscripció

 Indiqueu-nos si teniu alguna causa d'exempció del pagament de la taxa:

  • Família nombrosa especial
  • Discapacitat igual o major al 33%
  • Víctimes de terrorisme

o bonificació del 50%

  • Família nombrosa general

És imprescindible, que si en sou beneficiaris, acrediteu aquestes situacions fent-nos arribar la documentació que ho demostre a través de correu electrònic adjuntant-nos una còpia escanejada o bé passant per secretaria i facilitar-nos una fotocòpia.

Si teniu problemes a l'enviar el formulari actualitzeu-vos l'Adobe Reader, o descarregueu-vos la inscripció i empleneu-la a mà i envieu-la com a fitxer adjunt a: secretaria@easdalcoi.es

En rebre la inscripció, us farem arribar la taxa amb les instruccions per al seu pagament.

Si en 24 hores no heu rebut la taxa contacteu amb secretaria@easdalcoi.es o al telèfon 965533675