Menu
 
Inscripció

Inscripció a les proves cicles formatius de grau mitjà i superior

OrdinàriaExtraordinària
GenerèricaInscripcions del 17 al 28 de maig
(examen 30 de maig a les 9h)
Inscripcions del 26 de juny al 2 de juliol
(examen 5 de juliol a les 9h)
EspecíficaInscripcions del 17 de maig al 6 de juny
(examen 12 de juny a les 9h)
Inscripcions fins del 2 al 5 de setembre
(examen 9 de setembre a les 9h)

Estudis Superiors

Prova maduresa: inscripcions del 7 al 23 de maig (examen 30 maig 9h)

Prova Específica OrdinàriaProva Específica Extraordinària
Inscripcions del 2 de maig fins al 9 de juliol (examen 10 juliol a les 9h)Inscripcions del 2 de maig al 4 de setembre (examen 5 setembre a les 9h

 Indiqueu-nos si teniu alguna causa d'exempció del pagament de la taxa:

  • Família nombrosa especial
  • Discapacitat igual o major al 33%
  • Víctimes de terrorisme

o bonificació del 50%

  • Família nombrosa general

És imprescindible, que si en sou beneficiaris, acrediteu aquestes situacions fent-nos arribar la documentació que ho demostre a través de correu electrònic adjuntant-nos una còpia escanejada o bé passant per secretaria i facilitar-nos una fotocòpia.

Si teniu problemes a l'enviar el formulari actualitzeu-vos l'Adobe Reader, o descarregueu-vos la inscripció i empleneu-la a mà i envieu-la com a fitxer adjunt a: secretaria@easdalcoi.es

En rebre la inscripció, us farem arribar la taxa amb les instruccions per al seu pagament.

Si en 24 hores no heu rebut la taxa contacteu amb secretaria@easdalcoi.es o al telèfon 965533675