Menu
 
Instruccions d’admissió als cicles formatius (2020-2021)

Instruccions per a tramitar l’admissió a l’EASDALCOI (curs 2020-2021) per proves d’accés als cicles formatius.

1.Descarrega el formulari d’inscripció

 • Ompli tots els apartats excepte el D
 • Marca en l’apartat B si únicament t’inscrius a la prova específica, o a totes dues. En el primer cas, indica que títol posseïxes dels que es requerixen per a l’accés (ESO, batxiller, cicle formatiu,…)

2.Abona la taxa en aquest enllaç, amb targeta de crèdit/dèbit [veges exemple ]

 • Imports íntegres: cicle mitjà 6,42€, cicles superiors 9,64€
 • Causes de bonificació (50% de l’import íntegre de la taxa):

– Família nombrosa de categoria general

– Família monoparental de categoria general – Discapacitat major o igual al 33%

 • Causes d’exempció (100% de l’import íntegre de la taxa): – Família nombrosa de categoria especial

-Família monoparental de categoria especial

-Víctimes de terrorisme

-Víctimes de violència sobre la dona

-Persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat

-Persones majors de 16 anys que participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors

-Persones que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o que hagen sigut víctima d’explotació sexual o tràfic de persones, o víctima de violència intrafamiliar

 • Guarda en el teu ordinador la taxa (model 046)
 • Guarda en el teu ordinador el justificant del pagament

3.Envia’ns a acces.cicles@easdalcoi.es els documents següents:

 • El formulari d’inscripció emplenat
 • La taxa (model 046)
 • El justificant de pagament de la taxa (si no n’estàs exempt)
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Si únicament t’inscrius a la prova específica, una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés (ESO, batxiller, cicle formatiu, etc.)
 • Si eres beneficiari d’alguna bonificació o exempció de la taxa, una còpia escanejada del document que ho acredite (carnet de família nombrosa, monoparental, de discapacitat, etc.)

 

Instruccions per a tramitar l’admissió a l’EASD ALCOI (curs 2020-2021) per accés directe als cicles formatius [No s’abonen taxes]

Descarrega el formulari d’inscripció i ompli tots els apartats excepte el B

Envia’ns a acces.cicles@easdalcoi.es els documents següents:

 • El formulari d’inscripció  emplenat
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés directe (batxiller artístic, cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, etc.) on conste la nota mitjana