Menu
 
INSTRUCCIONS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2020-2021
PER PROVES D'ACCÉS

1.Descarrega el formulari d'inscripció

 • Ompli tots els apartats excepte el D
 • Marca en l’apartat B si únicament t’inscrius a la prova específica, o a totes dues. En el primer cas, indica quin títol posseïxes dels que es requerixen per a l’accés (ESO, batxillerat, cicle formatiu,...)

2.Abona la taxa en aquest enllaç, amb targeta de crèdit/dèbit [veges exemple ]

 • Imports íntegres: cicle mitjà 6,42€, cicles superiors 9,64€
 • Causes de bonificació (50% de l’import íntegre de la taxa):

- Família nombrosa de categoria general

- Família monoparental de categoria general - Discapacitat major o igual al 33%

 • Causes d’exempció (100% de l’import íntegre de la taxa): - Família nombrosa de categoria especial

-Família monoparental de categoria especial

-Víctimes de terrorisme

-Víctimes de violència sobre la dona

-Persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat

-Persones majors de 16 anys que participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors

-Persones que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o que hagen sigut víctimes d’explotació sexual o tràfic de persones, o víctimes de violència intrafamiliar

 • Guarda en el teu ordinador la taxa (model 046)
 • Guarda en el teu ordinador el justificant del pagament

3.Envia’ns a acces.cicles@easdalcoi.es els documents següents:

 • El formulari d'inscripció emplenat
 • La taxa (model 046)
 • El justificant de pagament de la taxa (si no n'estàs exempt)
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Si únicament t’inscrius a la prova específica, una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés (ESO, batxillerat, cicle formatiu, etc.)
 • Si ets beneficiari d’alguna bonificació o exempció de la taxa, una còpia escanejada del document que ho acredite (carnet de família nombrosa, monoparental, de discapacitat, etc.)
PER ACCÉS DIRECTE [No s'abonen taxes]

1.Descarrega el formulari d'inscripció i ompli tots els apartats excepte el B

2.Envia’ns a acces.cicles@easdalcoi.es els documents següents:

 • El formulari d'inscripció  emplenat
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés directe (batxillerat artístic, cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, etc.) on conste la nota mitjana

 

Es reserva el 50% de les places per accés directe.

El 17 de juliol, a les 10.00 h, es publicarà la llista d'admesos per accés directe (que seran aquells aspirants amb la millor nota mitjana dels estudis que es requerixen per a l'accés directe: batxillerat artístic, cicle superior d'arts plàstiques i disseny, etc.).

Els aspirants que es queden fora, encara poden optar a entrar per prova d'accés (l'altre 50% de les places) inscrivint-se a la prova específica