Menu
 
INSTRUCCIONS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2020-2021

1.Descarrega el formulari d'inscripció

 • Ompli tots els apartats excepte el D
 • Marca en l’apartat B si únicament t’inscrius a la prova específica, o a totes dues. En el primer cas, indica quin títol posseïxes dels que es requerixen per a l’accés (ESO, batxillerat, cicle formatiu,...)

2.Abona la taxa en aquest enllaç, amb targeta de crèdit/dèbit [veges exemple ]

 • Imports íntegres: cicle mitjà 6,42€, cicles superiors 9,64€
 • Causes de bonificació (50% de l’import íntegre de la taxa):

- Família nombrosa de categoria general

- Família monoparental de categoria general - Discapacitat major o igual al 33%

 • Causes d’exempció (100% de l’import íntegre de la taxa): - Família nombrosa de categoria especial

-Família monoparental de categoria especial

-Víctimes de terrorisme

-Víctimes de violència sobre la dona

-Persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat

-Persones majors de 16 anys que participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors

-Persones que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o que hagen sigut víctimes d’explotació sexual o tràfic de persones, o víctimes de violència intrafamiliar

 • Guarda en el teu ordinador la taxa (model 046)
 • Guarda en el teu ordinador el justificant del pagament

3.Envia’ns a acces.cicles@easdalcoi.es els documents següents:

 • El formulari d'inscripció emplenat
 • La taxa (model 046)
 • El justificant de pagament de la taxa (si no n'estàs exempt)
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Si únicament t’inscrius a la prova específica, una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés (ESO, batxillerat, cicle formatiu, etc.)
 • Si ets beneficiari d’alguna bonificació o exempció de la taxa, una còpia escanejada del document que ho acredite (carnet de família nombrosa, monoparental, de discapacitat, etc.)

Consulteu en aquest enllaç  els resultats DEFINITIUS prova general d’accés als Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny que es va realitzar el dia 03-07-2020.

1.Descarrega el formulari d'inscripció i ompli tots els apartats excepte el B

2.Envia’ns a acces.cicles@easdalcoi.es els documents següents:

 • El formulari d'inscripció  emplenat
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés directe (batxillerat artístic, cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, etc.) on conste la nota mitjana

 

Es reserva el 50% de les places per accés directe.

El 17 de juliol, a les 10.00 h, es publicarà la llista d'admesos per accés directe (que seran aquells aspirants amb la millor nota mitjana dels estudis que es requerixen per a l'accés directe: batxillerat artístic, cicle superior d'arts plàstiques i disseny, etc.).

Els aspirants que es queden fora, encara poden optar a entrar per prova d'accés (l'altre 50% de les places) inscrivint-se a la prova específica