Menu
 
Instruccions matrícula títol superior disseny 2021-2022

Instruccions de matrícula per a l’alumnat de nou ingrés que ha superat la prova específica d’accés.

L’orde de matrícula el determina la nota de la prova d’accés.

La possibilitat de triar l’especialitat desitjada o fins i tot poder matricular-se, vindrà determinat per la nota obtinguda en la prova d’accés, que podrà donar opció a triar especialitat en què pots matricular-te o bé, matricular-se en una altra especialitat i iniciar el curs següent un canvi d’especialitat. O siga, que aprovar la prova d’accés i  obtenir una cita per a la matriculació, no significa que tingues plaça en la especialitat desitjada. Pot ocórrer, fins i tot, que si obtens una nota molt baixa i, per tant una cita de matrícula molt tardana, no et pugues matricular en cap especialitat.

Calendari matriculació

  • El 21 de juliol: us enviarem per coreu electrònic les franges de matrícula (dia i hora de matrícula) de l’alumnat de nou accés amb la prova específica d’accés de juliol superada
  • Del 26 al 29 de juliol, matrícula online.

INSTRUCCIONS MATRÍCULA ON LINE 2021_2022 NOUS ALUMNES