Menu
 
PREGUNTES FREQÜENTS PROVES D’ACCÉS

01.Vull estudiar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Assistent al Producte Gràfic Imprés. Quin és el sistema d’accés?

Amb Batxillerat d’Arts: l’accés és directe. No has de realitzar cap prova.

Amb el títol d’ESO: has de realitzar la prova específica.

Sense el títol d’ESO: has de realitzar dues proves. Primer la prova general i a continuació la prova específica. Si no se supera la primera prova no es pot realitzar la segona. A més, has de complir 17 anys l’any de realització de la prova.

 

02.Vull estudiar un Cicle Formatiu de Grau Superior. Quin és el sistema d’accés?

 Amb Batxillerat d’Arts: l’accés és directe. No has de realitzar cap prova. (Es reserven el 50% de les places, que s’ocupen per ordre de nota).

Amb Batxillerat d’altres modalitats: has de realitzar la prova específica.

Sense el Batxillerat (Amb el títol d’ESO): has de realitzar dues proves. Primer la prova general i a continuació la prova específica. Si no se supera la primera prova no es pot realitzar la segona. A més, has de complir 19 anys l’any de realització de la prova.

Si tens el títol d’Assistent al Producte Gràfic Imprés, el nostre Cicle Formatiu de grau mitjà, no hauràs de realitzar la prova general. Si vols accedir a un cicle de la mateixa família professional: Fotografia, Gràfica Publicitària, Animació i Il·lustració, l’accés és directe (places limitades). Si vols accedir a un cicle d’una família professional diferent: Projectes i Direcció d’Obres o Estilisme, has de realitzar la prova específica.

 

03.Vull estudiar Estudis Superiors de Disseny. Quin és el sistema d’accés?

 • Amb qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny: l’accés és directe. No has de realitzar cap prova. (Es reserven el 20% de les places, que s’ocupen per ordre de nota). Si és de la mateixa família professional es fan convalidacions d’algunes assignatures.
 • Amb qualsevol títol de Batxillerat: Has de realitzar la prova específica.
 • Sense el títol de Batxillerat: has de realitzar dues proves. Primer la prova general (o prova específica per a persones sense requisits acadèmics) i a continuació la prova específica. Si no se supera la primera prova no es pot realitzar la segona. A més, has de complir 18 anys l’any de realització de la prova.
  (Si tens el títol d’Assistent al Producte Gràfic Imprès, el nostre Cicle Formatiu de grau mitjà, no és necessari complir el requisit de l’edat, però sí que hauràs de realitzar les dues proves: general i específica)

 

04.En què consisteix la prova general per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà? Què he d’estudiar?

La prova general per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà està composta per diversos exercicis:

  • Desenvolupar per escrit un comentari de text i contestar les qüestions que es formulen sobre llengua i literatura (castellana o valenciana) a partir d’un text escrit. És a dir, s’ha de triar una de les dues llengües.
  • Desenvolupar per escrit qüestions que es formulen referides a continguts tecnicocientífics i socioculturals.

Es valorarà la maduresa i el nivell de coneixements referits a les matèries de Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Ciències Socials, Geografia i Història, Ciències de la Naturalesa, Tecnologia i Matemàtiques, segons el currículum vigent de l’ESO en la Comunitat Valenciana.

 

05.En què consisteix la prova específica per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà? Què he d’estudiar?

La prova específica per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà està constituïda per diversos exercicis:

 • Desenvolupament per escrit de qüestions relatives al camp de les arts plàstiques, a partir d’un text escrit i/o la documentació gràfica que es facilite. En aquest exercici es valoraran els coneixements artístics de l’alumne/a.
 • Realització de dibuixos o esbossos a partir d’un tema els quals serviran de base per a la realització posterior d’un dibuix a color. En aquest exercici es valoraran aptituds com la creativitat, la destresa específica, la capacitat d’observació i percepció, així com la predisposició feia els estudis concrets dels cicles corresponents a la família professional indicada en la prova.
 • A partir d’un dels esbossos realitzats en l’exercici anterior s’executarà una pràctica adaptada a la realitat material i curricular del cicle formatiu indicat en la prova. En aquest exercici es valoraran les aptituds següents: la destresa específica, les capacitats d’observació, percepció i composició de l’expressivitat concorde al cicle formatiu indicat.

 

06.En què consisteix la prova general per als Cicles Formatius de Grau Superior? Què he d’estudiar?

La prova general per als Cicles Formatius de Grau Superior està composta per diversos exercicis:

  • Desenvolupar per escrit un dels dos comentaris de text i qüestions proposades de Llengua i Literatura: el de castellà o el de valencià.
  • Desenvolupar per escrit qüestions de Llengua estrangera: anglés o francés.
  • Desenvolupar per escrit les qüestions proposades sobre Història d’Espanya.
  • Desenvolupar per escrit les qüestions proposades sobre Història de la Filosofia.

Tots els exercicis es realitzaran segons el currículum vigent de Batxillerat de la Comunitat Valenciana.
Per a cada matèria, es proposen dues opcions d’examen. Has de triar una de les dues.

 

07.En què consisteix la prova específica per als Cicles Formatius de Grau Superior? Què he d’estudiar?

La prova específica per als Cicles Formatius de Grau Superior és diferent segons el Cicle que vulgues estudiar. Però sempre té els següents exercicis:

 • Qüestions relatives a història de l’art, a partir d’un text escrit i/o la documentació gràfica o audiovisual que se li facilite a l’alumnat. En aquest exercici es valorarà el nivell de coneixements artístics i la sensibilitat davant les creacions artístiques i funcionals, així com la maduresa del criteri estètic.
 • Realització de diversos esbossos sobre un tema proposat, i execució posterior d’un dels esbossos a color. En aquest exercici es valoraran aptituds com la sensibilitat artística, la creativitat, la capacitat compositiva i comunicativa, i el sentit de la funcionalitat, així com la predisposició cap als estudis concrets dels cicles corresponents a la família professional indicada en la prova.
 • Execució a partir d’un dels esbossos realitzats en l’exercici anterior d’una pràctica adaptada a la realitat material i curricular del cicle formatiu indicat en la prova. En aquest exercici es valoraran les aptituds següents: la destresa específica, les capacitats d’observació, expressivitat, percepció i composició formal concorde al cicle formatiu indicat.

 

08.En què consisteix la prova general o específica per a persones sense requisits acadèmics dels Estudis Superiors de Disseny? Què he d’estudiar?

La prova general o específica per a persones sense requisits acadèmics dels Estudis Superiors de Disseny té quatre parts: Història de l’Art, Història de la Filosofia, Llengua Castellana o Valenciana i finalment llengua extrangera: Anglés o Francés.

En el següent enllaç pots trobar tota la informació sobre cadascuna de les parts de la prova i els continguts que has de preparar

 

09.En què consisteix la prova específica per als Estudis Superiors de Disseny? Què he d’estudiar?

L’estructura i contingut de la prova específica d’accés als Estudis Superiors de Disseny constarà de tres exercicis:

Dibuix Artístic. Realitzar un dibuix artístic a partir de model del natural de xicoteta escala emprant la tècnica del clarobscur. Les persones aspirants hauran de portar llapis de grafit i, si es desitja, barres de grafit.

Disseny d’un objecte. Realitzar un disseny creatiu-projectual en 3 parts:
a) Esbós en perspectiva i vistes croquisades a mà alçada de l’objecte assignat a l’exercici.
b) Interpretació creativa a partir de l’element dissenyat, amb acabat a color.
c) Justificació escrita del disseny: intenció, decisions preses, justificació del color, forma/funció, adequació de les mesures, etc.

Comentari d’una imatge. Anàlisi d’un disseny gràfic: disseny de senyalística, logotip, imatge publicitària o cartell. El comentari es desenvoluparà a partir de preguntes relatives a aspectes formals i funcionals de la imatge. Es valorarà la capacitat d’observació i reflexió sobre elements com: color, composició, iconicitat de la imatge, funcions del llenguatge, destinataris, etc.

 

10.On puc trobar ajuda per a preparar les proves?

En la pàgina web de l’Escola en la pestanya Estudis, en punxar sobre els estudis que t’interesse cursar, pots trobar exemples de les proves proposades en cursos anteriors.

A més, tant per als Estudis Superiors de disseny com per als Cicles Formatius, existeixen cursos de preparació. Pots accedir a més informació sobre aquest tema, a través dels següents enllaços:

Estudis Superiors de Disseny:  http://ceedcv.org/curso-preparacion-estudios-artisticos-superiores-eas/

Cicles Formatius: https://portal.edu.gva.es/ceedcv/

El dies 10 i 11 de maig de 2022 realitzarem en la EASDALCOI un tallers informatius i orientatius sobre les proves d’accés. Pots inscriure’t emplenant un formulari fins al 5 de maig en aquest enllaç

 

11.Quan es realitzaren les proves d’accés?

Haciendo clic en el siguiente enlace puedes consultar las fechas de las pruebas de acceso:  http://www.easdalcoi.es/es/vull_ser_alumne/calendario-de-tramites-de-acceso/

 

12.Quins materials és necessari portar per a realitzar les proves?

Per a totes les proves serà necessari portar el DNI o un altre document que permetra la identificació de l’alumne.

Per a les proves generals és necessari portar bolígraf blau o negre, llapis, goma. En el cas de la prova general al Cicle Formatiu de Grau Mitjà, també calculadora.

Per a les proves específiques és necessari portar bolígraf blau o negre, goma, llapis de grafit, i materials per a la tècnica lliure: retoladors, llapis de colors, ceres, pastissos, revistes o materials per a collage, cola, etc. No es permeten les tècniques humides.

 

13.On es realitzen les proves? De quina manera?

Les proves es realitzen a les aules de l’Escola. Es treballa sobre taules, no amb cavallets. Duran tot un matí. Es fa algun descans.

 

14.Vull ser alumn@. Com puc tramitar l’admissió per prova d’accés als cicles formatius de l’EASDALCOI?

Per a poder realitzar les proves d’accés als Cicles Formatius és necessari inscriure’s prèviament.
Per a això, has de seguir les instruccions que trobaràs en la pàgina web, en la pestanya Vull ser alumne, Instruccions accés cicles formatius.
També punxant en el següent enllaç: http://www.easdalcoi.es/es/vull_ser_alumne/instrucciones-ciclos21/.

 

15.Quins tràmits he de seguir per a poder realitzar les proves d’accés als Estudis Superiors de Disseny?

Per a poder realitzar les proves d’accés als Estudis Superiors de Disseny és necessari inscriure’s prèviament.
Per a això, has de seguir les instruccions que trobaràs en la pàgina web, en la pestanya Vull ser alumne, Instruccions admissió estudis Títol Superior de Disseny.
També punxant en el següent enllaç: http://www.easdalcoi.es/es/vull_ser_alumne/12521/

 

16.Quan s’obri i es tanca el període d’inscripció en les proves d’accés?

En el següent enllaç podràs trobar les dates i terminis d’inscripció en les proves de Cicles i ESD: http://www.easdalcoi.es/es/vull_ser_alumne/calendario-de-tramites-de-acceso/

 

17.Es poden realitzar els tràmits d’inscripció online?

Sí, tots els tràmits es poden realitzar online.

 

18.Vull ser alumn@. Com puc tramitar l’admissió per accés directe als cicles formatius de l’EASDALCOI?

Tota la tramitació serà online tot seguint el modus operandi següent:

Quan s’òbriga el termini d’inscripció, hauràs d’emplenar el formulari que s’activarà en la web de l’EASDALCOI, en la pestanya: Vull ser alumne > Instruccions Inscripció.

I has d’enviar al correu electrònic  acces.cicles@easdalcoi.es :

 • El formulari d’inscripció emplenat
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés directe (batxiller artístic, cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, etc.) on conste la nota mitjana

Uns dies abans de la prova específica es publicarà la llista d’admesos per accés directe. És molt important que comproves que hi apareixes. Si et quedares sense plaça per tindre una nota mitjana massa baixa, encara podràs optar a entrar per prova d’accés

 

19.Com sabré si he superat la prova d’accés?

Uns dies després de la realització de les proves publiquem els resultats de les mateixes en la pàgina web, pestanya: Vull ser alumne.

 

20.Què ocorre si no supere les proves d’accés?

Si no aconsegueixes superar les proves d’accés no podràs ser alumne de l’Escola en el curs 22-23. Però ho pots tornar a intentar per al curs 23-24.

 

21.Què he de fer si supere la/les proves d’accés?

Si superes les proves d’accés has de realitzar un últim tràmit, la matrícula.