Menu
 
PREGUNTES FREQÜENTS PROVES D’ACCÉS

01.Vull estudiar el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Assistent al Producte Gràfic Imprés. Quin és el sistema d’accés?

Amb Batxillerat d’Arts: l’accés és directe. No has de realitzar cap prova.

Amb el títol d’ESO: has de realitzar la prova específica.

Sense el títol d’ESO: has de realitzar dues proves. Primer la prova general i a continuació la prova específica. Si no se supera la primera prova no es pot realitzar la segona. A més, has de complir 17 anys l’any de realització de la prova.

 

02.Vull estudiar un Cicle Formatiu de Grau Superior. Quin és el sistema d’accés?

 Amb Batxillerat d’Arts: l’accés és directe. No has de realitzar cap prova. (Es reserven el 50% de les places, que s’ocupen per ordre de nota).

Amb Batxillerat d’altres modalitats: has de realitzar la prova específica.

Sense el Batxillerat (Amb el títol d’ESO): has de realitzar dues proves. Primer la prova general i a continuació la prova específica. Si no se supera la primera prova no es pot realitzar la segona. A més, has de complir 19 anys l’any de realització de la prova.

(Novetat curs 21-22: si tens el títol d’Assistent al Producte Gràfic Imprès, el nostre Cicle Formatiu de grau mitjà, tindràs accés als cicles formatius de grau superior. Les condicions d’accés estan per definir per part de la Conselleria d’Educació).

 

03.Vull estudiar Estudis Superiors de Disseny. Quin és el sistema d’accés?

 • Amb qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny: l’accés és directe. No has de realitzar cap prova. (Es reserven el 20% de les places, que s’ocupen per ordre de nota). Si és de la mateixa família professional es fan convalidacions d’algunes assignatures.
 • Amb qualsevol títol de Batxillerat: Has de realitzar la prova específica.
 • Sense el títol de Batxillerat: has de realitzar dues proves. Primer la prova general (o prova específica per a persones sense requisits acadèmics) i a continuació la prova específica. Si no se supera la primera prova no es pot realitzar la segona. A més, has de complir 18 anys l’any de realització de la prova.
  (Si tens el títol d’Assistent al Producte Gràfic Imprès, el nostre Cicle Formatiu de grau mitjà, no és necessari complir el requisit de l’edat, però sí que hauràs de realitzar les dues proves: general i específica)

 

04.En què consisteix la prova general per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà? Què he d’estudiar?

La prova general per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà està composta per diversos exercicis:

 • Desenvolupar per escrit un comentari de text i contestar les qüestions que es formulen sobre llengua i literatura (castellana o valenciana) a partir d’un text escrit. És a dir, s’ha de triar una de les dues llengües.
 • Desenvolupar per escrit qüestions que es formulen referides a continguts tecnicocientífics.
 • Desenvolupar per escrit qüestions que es formulen referides a continguts socioculturals.

Es valorarà la maduresa i el nivell de coneixements referits a les matèries segons el currículum vigent de l’ESO en la Comunitat Valenciana.

 

05.En què consisteix la prova específica per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà? Què he d’estudiar?

La prova específica per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà està constituïda per diversos exercicis:

 • Desenvolupament per escrit de qüestions relatives al camp de les arts plàstiques, a partir d’un text escrit i/o la documentació gràfica que es facilite. En aquest exercici es valoraran els coneixements artístics de l’alumne/a.
 • Realització de dibuixos o esbossos a partir d’un tema els quals serviran de base per a la realització posterior d’un dibuix a color. En aquest exercici es valoraran aptituds com la creativitat, la destresa específica, la capacitat d’observació i percepció, així com la predisposició feia els estudis concrets dels cicles corresponents a la família professional indicada en la prova.
 • A partir d’un dels esbossos realitzats en l’exercici anterior s’executarà una pràctica adaptada a la realitat material i curricular del cicle formatiu indicat en la prova. En aquest exercici es valoraran les aptituds següents: la destresa específica, les capacitats d’observació, percepció i composició de l’expressivitat concorde al cicle formatiu indicat.

 

06.En què consisteix la prova general per als Cicles Formatius de Grau Superior? Què he d’estudiar?

La prova general per als Cicles Formatius de Grau Superior està composta per diversos exercicis:

 • Desenvolupar per escrit un dels dos comentaris de text i qüestions proposades de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià. Podràs triar entre les dues opcions proposades per a cadascuna de les llengües.
 • Desenvolupar per escrit un dels dos comentaris de text i qüestions proposades de llengua estrangera: el d’anglès o el de francès. Podràs triar entre les dues opcions proposades per a cadascuna de les llengües.
 • Desenvolupar per escrit les qüestions proposades sobre Història d’Espanya. Podràs triar entre dues opcions d’examen.

Tots els exercicis es realitzaran segons el currículum vigent de Batxillerat de la Comunitat Valenciana

 

07.En què consisteix la prova específica per als Cicles Formatius de Grau Superior? Què he d’estudiar?

La prova específica per als Cicles Formatius de Grau Superior és diferent segons el Cicle que vulgues estudiar. Però sempre té els següents exercicis:

 • Qüestions relatives a història de l’art, a partir d’un text escrit i/o la documentació gràfica o audiovisual que se li facilite a l’alumnat. En aquest exercici es valorarà el nivell de coneixements artístics i la sensibilitat davant les creacions artístiques i funcionals, així com la maduresa del criteri estètic.
 • Realització de diversos esbossos sobre un tema proposat, i execució posterior d’un dels esbossos a color. En aquest exercici es valoraran aptituds com la sensibilitat artística, la creativitat, la capacitat compositiva i comunicativa, i el sentit de la funcionalitat, així com la predisposició cap als estudis concrets dels cicles corresponents a la família professional indicada en la prova.
 • Execució a partir d’un dels esbossos realitzats en l’exercici anterior d’una pràctica adaptada a la realitat material i curricular del cicle formatiu indicat en la prova. En aquest exercici es valoraran les aptituds següents: la destresa específica, les capacitats d’observació, expressivitat, percepció i composició formal concorde al cicle formatiu indicat.

 

08.En què consisteix la prova general o específica per a persones sense requisits acadèmics dels Estudis Superiors de Disseny? Què he d’estudiar?

La prova general o específica per a persones sense requisits acadèmics dels Estudis Superiors de Disseny té tres parts: Història de l’Art, Llengua Castellana o Valenciana i finalment, Inglés o Francés.

En el següent enllaç pots trobar tota la informació sobre cadascuna de les parts de la prova i els continguts que has de preparar

09.En què consisteix la prova específica per als Estudis Superiors de Disseny? Què he d’estudiar?

L’estructura i contingut de la prova específica d’accés als Estudis Superiors de Disseny constarà de tres exercicis:

Dibuix Artístic. Realitzar un dibuix artístic a partir de model del natural de xicoteta escala emprant la tècnica del clarobscur. Les persones aspirants hauran de portar llapis de grafit i, si es desitja, barres de grafit. No es podrà utilitzar esfumí.

Disseny d’un objecte. Realitzar un disseny creatiu-projectual en 3 parts:
a) Esbós en perspectiva i vistes croquisades a mà alçada de l’objecte assignat a l’exercici.
b) Interpretació creativa a partir de l’element dissenyat, amb acabat a color.
c) Justificació escrita del disseny: intenció, decisions preses, justificació del color, forma/funció, adequació de les mesures, etc.

Comentari d’una imatge. Anàlisi d’un disseny gràfic: disseny de senyalística, logotip, imatge publicitària o cartell. El comentari es desenvoluparà a partir de preguntes relatives a aspectes formals i funcionals de la imatge. Es valorarà la capacitat d’observació i reflexió sobre elements com: color, composició, iconicitat de la imatge, funcions del llenguatge, destinataris, etc.

10.On puc trobar ajuda per a preparar les proves?

En la pàgina web de l’Escola en la pestanya Estudis, en punxar sobre els estudis que t’interesse cursar, pots trobar exemples de les proves proposades en cursos anteriors.
Per als Estudis Superiors de disseny existeix un curs de preparació. Pots accedir a més informació sobre aquest tema, a través del següent enllaç: curs de preparació

A més, realitzarem un Taller online informatiu i orientatiu sobre les proves d’accés. Tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de juny.

11.Quan es realitzaren les proves d’accés?

A causa del COVID-19, les proves d’accés per al curs 2020-2021 no es realitzaran en les dates habituals.
Fent clic en els següents enllaços pots consultar les dates de les proves d’accés per al pròxim curs:
Dates proves d’accés a EASD: (calendari)
Dates proves d’accés a Cicles Formatius: (calendari)

Dates habituals per a les proves d’accés als Estudis Superiors de Disseny:

– La prova general o específica per a persones sense requisits acadèmics es realitza a la fi de maig. Aquesta prova té una única convocatòria.
– La prova específica es realitza a principis de juliol. També hi ha una prova extraordinària a principis de setembre.

Dates habituals per a les Proves d’accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà i als Cicles Formatius de Grau Superior:

– La prova general es realitza a la fi de maig. També es realitza una prova extraordinària a principis de juliol.
– La prova específica es realitza a principis de juny. Es realitza una extraordinària a principis de setembre.

 

12.Quins materials és necessari portar per a realitzar les proves?

Per a totes les proves serà necessari portar el DNI o un altre document que permetra la identificació de l’alumne.

Per a les proves generals és necessari portar bolígraf blau o negre, llapis, goma. En el cas de la prova general al Cicle Formatiu de Grau Mitjà, també calculadora.

Per a les proves específiques és necessari portar bolígraf blau o negre, goma, llapis de grafit, i materials per a la tècnica lliure: retoladors, llapis de colors, ceres, pastissos, revistes o materials per a collage, cola, etc. No es permeten les tècniques humides.

 

13.On es realitzen les proves? De quina manera?

Les proves es realitzen a les aules de l’Escola. Es treballa sobre taules, no amb cavallets. Duran tot un matí. Es fa algun descans.

 

14.Vull ser alumn@. Com puc tramitar l’admissió per prova d’accés als cicles formatius de l’EASDALCOI?

Tota la tramitació serà online tot seguint el modus operandi següent:

Quan s’òbriga el termini d’inscripció, has d’emplenar el formulari que s’activarà en la web de l’EASDALCOI, en la pestanya: Vull ser alumne > Instruccions Inscripció.

Després, has d’abonar la taxa, amb targeta de crèdit/dèbit. L’import íntegre de la taxa, si és per al cicle mitjà, és de 6,42€ i si és per als superiors, de 9,64€. En les instruccions podràs consultar les causes de bonificació o d’exempció de l’import íntegre de la taxa (família nombrosa, monoparental, discapacitat, etc.).

Finalment, has d’enviar per correu electrònic a acces.cicles@easdalcoi.es :

 • El formulari d’inscripció emplenat
 • La taxa (model 046)
 • El justificant de pagament de la taxa (si no n’estàs exempt)
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Si únicament t’inscrius a la prova específica, una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés (ESO, batxiller, cicle formatiu, etc.)
 • Si eres beneficiari d’alguna bonificació o exempció de la taxa, una còpia escanejada del document que ho acredite (carnet de família nombrosa, monoparental, de discapacitat, etc.)

Uns dies abans de les proves es publicarà la llista d’admesos. És molt important que comproves que hi apareixes.

 

15.Quins tràmits he de seguir per a poder realitzar les proves d’accés als Estudis Superiors de Disseny?

Per poder realitzar les proves d’accés als Estudis Superiors de Disseny, és necessari inscriure’s prèviament. En els següents enllaços trobareu les instruccions per fer la inscripció en funció de la modalitat d’accés:

 1. Amb Accés Directe amb títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
 2. Amb Prova Específica d’Accés amb títol de Batxillerat o Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 3. Amb Prova específica per a persones sense requisits acadèmics: sense estudis previs i 18 anys complerts en el present any. Superada aquesta, s’haurà d’inscriure a la prova específica d’accés.

 

16.Quan s’obri i es tanca el període d’inscripció en les proves d’accés?

Habitualment el període per a inscriure’s sol ser ampli, durant tot el mes de maig. Però per al curs 2020-2021, a causa del COVID-19, el període d’inscripció s’ha modificat en dates. En el següent enllaç (enllaçar amb la pàgina en la qual està tot el calendari per a proves d’accés) trobaràs les dates d’inscripció.

En els següents enllaços podràs trobar les dates d’inscripció en les proves de Cicles i EASD:
Dates d’inscripció proves d’accés cicles: calendari
Dates d’inscripció proves d’accés EASD: calendari

 

17.Es poden realitzar els tràmits d’inscripció online?

Sí, tots els tràmits es poden realitzar online.

 

18.Vull ser alumn@. Com puc tramitar l’admissió per accés directe als cicles formatius de l’EASDALCOI?

Tota la tramitació serà online tot seguint el modus operandi següent:

Quan s’òbriga el termini d’inscripció, hauràs d’emplenar el formulari que s’activarà en la web de l’EASDALCOI, en la pestanya: Vull ser alumne > Instruccions Inscripció.

I has d’enviar al correu electrònic  acces.cicles@easdalcoi.es :

 • El formulari d’inscripció emplenat
 • Una còpia escanejada del DNI o NIE (anvers i revers)
 • Una còpia escanejada del certificat acadèmic dels estudis que es requerixen per a l’accés directe (batxiller artístic, cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, etc.) on conste la nota mitjana

Uns dies abans de la prova específica es publicarà la llista d’admesos per accés directe. És molt important que comproves que hi apareixes. Si et quedares sense plaça per tindre una nota mitjana massa baixa, encara podràs optar a entrar per prova d’accés

 

19.Com sabré si he superat la prova d’accés?

Uns dies després de la realització de les proves publiquem els resultats de les mateixes en la pàgina web, pestanya: Vull ser alumne.

 

20.Què ocorre si no supere les proves d’accés?

Si no aconsegueixes superar les proves d’accés no podràs ser alumne de l’Escola en el curs 20-21. Però ho pots tornar a intentar per al curs 21-22.

 

21.Què he de fer si supere la/les proves d’accés?

Si superes les proves d’accés has de realitzar un últim tràmit, la matrícula.