Menu
 
Resultats proves accés i admesos

Cicles formatius

Llista d'admesos per accés directe als Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny (7 de juny)

Resultats definitius prova d'accés genèrica als Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior (30 de maig)

 Resultats definitius prova d'accés general extraordinària als Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior (5 de juliol)

Resultats definitius prova específica d’accés als Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny (12 de juny)

Llista definitiva d'aspirants admesos a la prova d'accés del Cicle Mitjà  (pendent)

Llista definitiva d'aspirants admesos a la prova d'accés dels Cicles Superiors (pendent)

Resultats definitius prova d'accés a Cicles de Grau Mitjà i Superior (pendent)

Resultats definitius prova d'accés genèrica al Cicle de Grau Mitjà (pendent)

 Resultats definitius prova d'accés genèrica als Cicles de Grau Superior (pendent)


Resultats definitus prova d'accés específica a Cicles (pendent)

Títol Superior de Disseny

Llista d'admesos per accés directe als estudis del Títol Superior de Disseny (pendent)


Resultats definitius prova d'accés de maduresa als Estudis Superiors de Disseny (29 de maig)

Resultats definitius prova específica d'accés als Estudis Superiors de Disseny (10 de juliol)


 Resultats provisionals prova específica d'accés als Estudis Superiors de Disseny (pendent)