TFG – Informació general

TFG 1ª Convocatòria 2ª Matrícula – Febrer 2023

Reunió amb els alumnes matriculats del TFG per especialitats26-30/09/2022
Presentació de l’avantprojecte al departament d’especialitat13/10/2022 al 14/10/2022
Aprovació del l’avantprojecte per part del departament d’especialitat i assignació del professorat responsable del tutelar els TFG17/10/2022
Data límit per a sol·licitar la convocatòria de febrer en Secretaria, escoltat el departament d’especialitat (si no és sol·licita aquesta opció les convocatòries seran juny/juliol)21/10/2022
Revisió del Book (treball realitzat fins el moment)10/01/2023
Emissió de l’informe favorable del tutor i comunicació al tribunal / especialitat. Sol·licitud de deefensa i avaluació a la secretaria acadèmica del Centre.13/01/2023
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa20/01/2023
Lliurament del TFG al tribunal23/01/2023
Defensa pública del TFG30/01/2023 al 03/02/2023
Publicació de les notes07/02/2023
Reclamació de les notes08/02/2023 al 10/02/2023

TFG 1ª Convocatòria 1ª Matrícula – Juny 2023

Reunió amb els alumnes matriculats del TFG per especialitats01-03/02/2023
Presentació de l’avantprojecte al departament d’especialitat20/02/2023 al 24/02/2023
Aprovació del l’avantprojecte per part del departament d’especialitat i assignació del professorat responsable del tutelar els TFG27/02/2023
Revisió del Book (treball realitzat fins el moment)22/05/2023
Emissió de l’informe favorable del tutor i comunicació al tribunal / especialitat. Sol·licitud de deefensa i avaluació a la secretaria acadèmica del Centre.26/05/2023
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa02/06/2023
Entrega del TFG al tribunal05/06/2023
Lliurament del TFG al tribunal12/06/2023 al 16/06/2023
Publicació de les notes20/06/2023
Reclamació de les notes21/06/2023 al 23/06/2023

TFG 2ª Convocatòria – Juliol 2023

Reunió amb els alumnes matriculats del TFG per especialitats01-03/02/2023
Presentació de l’avantprojecte al departament d’especialitat20/02/2023 al 24/02/2023
Aprovació del l’avantprojecte per part del departament d’especialitat i assignació del professorat responsable del tutelar els TFG27/02/2023
Revisió del Book (treball realitzat fins el moment)19/06/2023
Emissió de l’informe favorable del tutor i comunicació al tribunal / especialitat. Sol·licitud de deefensa i avaluació a la secretaria acadèmica del Centre.23/06/2023
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa30/06/2023
Entrega del TFG al tribunal03/07/2023
Lliurament del TFG al tribunal10/07/2023 al 14/07/2023
Publicació de les notes18/07/2023
Reclamació de les notes19/07/2023 al 21/07/2023
Scroll to Top