TFG – Treball final de grau

Grau en ensenyaments artístics superiors de disseny

1ª Convocatòria / 2ª Matrícula – Febrer 2024

Reunió amb els alumnes matriculats del TFG per especialitats25-29/09/2023
Presentació de l’avantprojecte al departament d’especialitat10/10/2022 al 11/10/2023
Aprovació del l’avantprojecte per part del departament d’especialitat i assignació del professorat responsable del tutelar els TFG16/10/2023
Data límit per a sol·licitar la convocatòria de febrer en Secretaria, escoltat el departament d’especialitat (si no és sol·licita aquesta opció les convocatòries seran juny/juliol)27/10/2023
Revisió del Book (treball realitzat fins el moment)09/01/2024
Emissió de l’informe favorable del tutor i comunicació al tribunal / especialitat. Sol·licitud de deefensa i avaluació a la secretaria acadèmica del Centre.12/01/2024
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa19/01/2024
Lliurament del TFG al tribunal22/01/2024
Defensa pública del TFG30/01/2024 al 05/02/2024
Publicació de les notes06/02/2024
Reclamació de les notes07/02/2024 al 09/02/2024

1ª Convocatòria / 1ª Matrícula – Juny 2024

Reunió amb els alumnes matriculats del TFG per especialitats01-02/02/2024
Presentació de l’avantprojecte al departament d’especialitat19/02/2024 al 23/02/2024
Aprovació del l’avantprojecte per part del departament d’especialitat i assignació del professorat responsable del tutelar els TFG26/02/2024
Revisió del Book (treball realitzat fins el moment)22/05/2024
Emissió de l’informe favorable del tutor i comunicació al tribunal / especialitat. Sol·licitud de defensa i avaluació a la secretària acadèmica del Centre.28/05/2024
Publicació de la convocatòria: dia, hora, lloc de la defensa i tribunal03/06/2024
Entrega del TFG al tribunal05/06/2024
Defensa pública del TFG12/06/2024 al 14/06/2024
Publicació de les notes17/06/2024
Reclamació de les notes18/06/2024 al 20/06/2024

2ª Convocatòria / Juliol 2024

Reunió amb els alumnes matriculats del TFG per especialitats01-02/02/2024
Presentació de l’avantprojecte al departament d’especialitat19/02/2024 al 23/02/2024
Aprovació del l’avantprojecte per part del departament d’especialitat i assignació del professorat responsable del tutelar els TFG26/02/2024
Revisió del Book (treball realitzat fins el moment)11/06/2024
Emissió de l’informe favorable del tutor i comunicació al tribunal / especialitat. Sol·licitud de deefensa i avaluació a la secretaria acadèmica del Centre.18/06/2024
Publicació de la convocatòria: dia, hora i lloc de la defensa25/06/2024
Entrega del TFG al tribunal26/06/2024
Defensa pública del TFG03/07/2024 al 09/07/2024
Publicació de les notes10/07/2024
Reclamació de les notes11/07/2024 al 15/07/2024
Desplaça cap amunt