AVÍS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS EASDALCOI

Les proves es realitzaran seguint el protocol COVID establit en el centre.

No podran accedir aquelles persones amb símptomes compatibles amb COVID-19, aquelles a les quals se’ls haja diagnosticat la malaltia encara que no presenten símptomes i que no hagen finalitzat el període d’aïllament domiciliari requerit, o les que es troben en període de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Serà obligatori l’ús de la màscara per a totes les persones que accedisquen i en tots els espais del centre.

S’haurà de mantindre la distància interpersonal de, almenys, 1,5 metres.

L’accés es realitzarà:

Cicles Formatius de Grau Superior per la C/ Sant Jaume (porta terrassa).

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Assistència al Producte Gràfic Imprés): C/ Sant Jaume

Es recomana portar aigua i desdejuni.

La crida es realitzarà a les 8:30h. La prova començarà a les 9:00h.

AVISE PROVA ACCÉS DEL CICLE DE FOTOGRAFIA: Imprescindible portar telèfon mòbil amb camera operativa.

Desplaça cap amunt