Escola

Notícies de centre, secretaria, administratives i generals per a totes les titulacions

RESULTATS PROVA ESPECÍFICA DELS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY

Ja pots consultar en l’aplicació  artic, la teua nota a la prova específica dels estudis superiors de disseny Els dies de reclamació seran 12, 13 i 14. Les reclamacions han de realitzar-se telemàticament per mitjà d’un escrit motivat, a la següent adressa electrònica: jefatura_superior@easdalcoi.es En el següent enllaç teniu les instruccions de la matrícula pel

RESULTATS PROVA ESPECÍFICA DELS ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY Read More »

Desplaça cap amunt