Primeres Jornades d’Interiors, Campus ISEACV

El departament de Disseny d’Interiors de l’EASD Alcoi ha organitzat la primera trobada de departaments d’interiorisme dels centres ISEACV. L’encontre va tindre lloc el passat divendres 20 de gener i es va plantejar amb la intenció d’aconseguir quatre objectius molt específics:
1- Promoure l’intercanvi d’experiències a l’aula que puguen ser aprofitades per totes les escoles, per poder conèixer i reconèixer la tasca de col·legues d’especialitat en els diferents centres.
2- Reivindicar el paper que les EASD han tingut tradicionalment en els ensenyaments de disseny, intentant transmetre que formen part d’un campus únic amb 5 ubicacions diferents: Alacant, Alcoi, Castelló de la Plana, Oriola i València.
3- Incidir en la importància de l’espai educatiu en la qualitat de l’ensenyament i reivindicar nous espais per a les escoles d’Oriola i Alacant.
4- Donar continuitat a esta trobada, celebrant-la cada any en una de les 5 escoles. D’eixa forma, coneixem la realitat de la resta de centres i és més fàcil creure en el “Campus únic”.

La jornada la va patrocinar l’empresa LIVING CERAMICS, que ens va fer una presentació del seu producte aplicat a l’interiorisme.

El programa de la jornada va ser el següent:
Divendres 20 de gener de 2023
10:00 – 10:15 h- Recepció per part de Pilar Blasco, directora de l’EASD Alcoi.
10:15 – 10:30 h- Presentació del producte de l’empresa patrocinadora Living Ceramics.
10:30 – 11:15 h- Inici de treball en xicotets grups (per escoles). El professorat de cada escola fa una valoració DAFO del funcionament del TFG / TFCicle en el seu centre. S’ordenen les conclusions del DAFO i cada escola tria un portaveu per a exposar-les. Tant d’estudis de grau com de cicle.
11:15 – 11:30 h- Pausa café.
11:30 – 14:00 h- Treball en gran grup: fetes les exposicions, es parla lliurement sobre el que s’ha exposat.
14:00 – 15:30 h- Dinar.
15:30 – 18:00 h- Treball en gran grup: seguir amb les exposicions per escoles i traure conclusions. Es recullen en un DAFO comú.
18:00 – 18:15 h- Acomiadament i cloenda.

L’experiència general va ser molt positiva i ha donat lloc a plantejar grups de treball INTERESCOLARS per aprofundir en els temes tractats.
A més, cal assenyalar que l’EASD Oriola organitzarà la trobada de 2024.

Per últim, el departament vol agrair l’esforç que les persones assistents van fer per vindre a Alcoi i assenyalar que es van superar les expectatives plantejades.

Podcast de l’EASD Alcoi que Neus Úbeda dedica a l’encontre:

Fotografies: Lide Alonso / Miranda Úbeda.

Scroll to Top