Comissió del Congrés dels Diputats

Agraïm a la comissió del Congrés dels Diputats, que està treballant la Llei d’Ensenyaments Artístics Superiors, la visita a la nostra escola.
 
Hem pogut compartir la dinàmica educativa diària del centre i l’interés pel desenvolupament i caràcter d’aquest avantprojecte de llei.
 
 
 
 
Scroll to Top