CFGS – english – Estilisme d’Indumentària

Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme d’Indumentària

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Estilisme d’Indumentària

L’activitat laboral de l’Estilista d’Indumentària, creador que participa en la definició de les noves tendències de la moda, requerix posseir marcades qualitats artístiques i de comunicació. Imaginació, originalitat, habilitat manual, sentit del color i de les formes, un ampli coneixement dels teixits i la seua utilització, així com una atenció permanent als fenòmens socials i als esdeveniments culturals.

L’estilista d’indumentària realitzarà el seu treball en funció de les tendències de la moda i/o de la firma per a la que treballe, o com a treballador autònom, necessitant una formació que el prepare per a:

  • Inserir-se en la realitat productiva com a dissenyador.
  • Treballar en equip dins d’una empresa.
  • Pensar en termes d’estils o línies de moda.
  • Col·laborar en l’àmbit de l’espectacle.
  • Dinamitzar i renovar la seua formació, estant al corrent de tots els avanços tecnològics i nous mètodes concernents al seu quefer professional, per a aconseguir un major rendiment en el seu treball.
  • Ser un professional eminentment creatiu, estudiós de tendències.

Scroll to Top