Carta Erasmus + Política Erasmus

Erasmus+ 2021 / 2027

Carta Universitària Erasmus a l’EASDAlcoi + declaració de política Erasmus

La nova Carta Universitària Erasmus se li va concedir a la nostra escola el curs 2020-2021, amb vigència fins al 2027, dins del nou programa ERASMUS PLUS, encara que ja durant el curs 2008-2009 es van iniciar les primeres mobilitats d’alumnes en el marc del Programa d’Aprenentatge Permanent: Erasmus.

La mobilitat d’estudiants i personal docent dins del programa Erasmus Plus continuarà el procés d’internacionalització de la nostra Escola Superior de Disseny iniciat al seu moment sota les directrius dels programes Leonardo i Erasmus.

Considerem que, en el moment actual que viuen els ensenyaments superiors, és necessari afavorir el coneixement d’altres realitats nacionals i possibilitar el contacte amb especialistes internacionals així com ampliar i enriquir el ventall d’ofertes formatives impartides per la nostra escola.

La consolidació dels vincles ja existents entre els centres amb els quals actualment mantenim acords i la creació de nous vincles és fonamental per a fomentar l’intercanvi de coneixements tècnics i experiències sobre les diferents metodologies pedagògiques.

L’acolliment tant de personal docent com d’alumnes al nostre centre, no només afavorirà la formació d’aquests sinó també la del nostre entorn, ja que la incorporació de noves cultures, noves metodologies i nous coneixements a les nostres aules modificarà substancialment la realitat educativa de l’entorn, produint-se un enriquiment del procés d’ensenyament-aprenentatge. Així mateix, permetrà que aquells alumnes i professors que no s’hagen pogut beneficiar dels programes de mobilitat Erasmus, puguen fer-ho del contacte, coneixement i formació d’aquestes mobilitats.

Des del punt de vista de la mobilitat del nostre personal, se’ls brinda la possibilitat del seu desenvolupament personal i professional en un entorn nou i enriquidor on, a més del contacte amb altres especialistes internacionals, s’afavoreix l’intercanvi de coneixements tècnics i experiències en l’àmbit pedagògic.

Des de l’òptica de l’estudiant, estudiar i realitzar pràctiques de treball en institucions i empreses de l’estranger suposa una aventura acadèmica, laboral i personal. Durant el seu període de mobilitat, l’alumne té la possibilitat de conèixer noves cultures, noves realitats nacionals i noves llengües de primera mà, la qual cosa li permetrà beneficiar-se educativament, formativa, lingüística i cultural de l’experiència. L’estada en un país estranger afavoreix l’adaptació a nous entorns, el coneixement i respecte entre les diferents cultures i la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i experiència professional. Així mateix, la incorporació dels alumnes a una nova realitat els permetrà el desenvolupament de noves destreses ja que el canvi de residència a una ciutat estrangera, una nova llengua, la seva nova vida universitària i laboral i un nou sistema educatiu els donarà major seguretat en ells mateix al moment d’afrontar futurs reptes personals i professionals.

Per tot això, considerem que la incorporació de la nostra Escola Superior de Disseny al programa ERASMUS PLUS s’ha convertit en el nostre repte personal i professional d’internacionalització.

Erasmus+ Charter and policy statement

Desplaça cap amunt