Instruccions d’admissió

Grau en ensenyaments artístics i superiors de disseny

Terminis d’inscripció

Accés directe

de l’1 al 29 de juny

Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE)

del 2 al 24 de maig 2023

Prova específica

convocatòria ordinària

de l’1 de juny al 4 de juliol 2023

convocatòria extraordinària

del 7de juliol al 4 de setembre 2023

Prova específica d’altres centres

del 24 al 26 de juliol

Trasllats d’expedient

de l’1 al 31 de juliol

Títol de disseny LOGSE

del 24 de juliol al 12 de setembre

Procés d’admissió

Scroll to Top