CFGM Assistència al Producte Gràfic Interactiu

En l'àmbit professional el/la tècnic/a en Assistència al Producte Gràfic Interactiu desenvoluparà una activitat com a treballador en agències o departaments que requerisquen productes interactius de comunicació visual com webs, apps i comunicació digital, com a tècnic realitzador en el manteniment i actualització de llocs web i en la producció d'elements multimèdia.

2 anys Duració
1600 Hores lectives
100 Hores practiques
Vesprades Horari

Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Assistència al Producte Gràfic Interactiu

El/La tècnic/a en Assistència al Producte Gràfic Interactiu és un/a professional capaç de col·laborar en les diferents fases del procés d’elaboració de productes gràfics en suport web d’acord amb les pautes estilístiques i tècniques del projecte. Interpretar adequadament la informació projectual que se li subministre i dur a terme les indicacions tècniques i artístiques corresponents.

Realitzar elements gràfics de comunciació en suport web d’acord amb les especificacions tècniques i estilístiques rebudes. Seleccionar, adequar, organitzar, distribuir i emmagatzemar la informació tècnica necessària per a la realització d’elements puntuals de projectes gràfics interactius.

Mòduls formatius Hores lectives
Multimèdia 150
Edició Web 175
Ampliació de Sistemes Informàtics 100
Composició Gràfica Aplicada a Multimèdia 100
Fotografia Digital Aplicada al Producte Interactiu 50
Empresa i Inicitiava Emprenedora 50
Idioma Estranger 50
Obra Final 100
Desplaça cap amunt