CFGM Assistència al Producte Gràfic Interactiu

En l'àmbit professional el/la tècnic/a en Assistència al Producte Gràfic Interactiu desenvoluparà una activitat com a treballador en agències o departaments que requerisquen productes interactius de comunicació visual com webs, apps i comunicació digital, com a tècnic realitzador en el manteniment i actualització de llocs web i en la producció d'elements multimèdia.

2 anys Duració
1600 Hores lectives
100 Hores practiques
setembre 2023 Data inici

Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Assistència al Producte Gràfic Interactiu

El/La tècnic/a en Assistència al Producte Gràfic Interactiu és un/a professional capaç de col·laborar en les diferents fases del procés d’elaboració de productes gràfics en suport web d’acord amb les pautes estilístiques i tècniques del projecte. Interpretar adequadament la informació projectual que se li subministre i dur a terme les indicacions tècniques i artístiques corresponents.

Realitzar elements gràfics de comunciació en suport web d’acord amb les especificacions tècniques i estilístiques rebudes. Seleccionar, adequar, organitzar, distribuir i emmagatzemar la informació tècnica necessària per a la realització d’elements puntuals de projectes gràfics interactius.

Assignatures Hores lectives
Fonaments del Disseny Gràfic 100
Tipografia 100
Mitjans Informàtics 100
Història del Disseny Gràfic 75
Multimèdia 100
Edició Web 175
Formació i Orientació Laboral 50
Idioma Estranger 50
Assignatures Hores lectives
Multimèdia 150
Edició Web 175
Ampliació de Sistemes Informàtics 100
Composició Gràfica Aplicada a Multimèdia 100
Fotografia Digital Aplicada al Producte Interactiu 50
Empresa i Inicitiava Emprenedora 50
Idioma Estranger 50
Obra Final 100
Scroll to Top