Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny de Producte

El dissenyador de producte és un professional capaç de projectar, analitzar, investigar i determinar les propietats i qualitats físiques, així com els valors simbòlics i comunicatius que han de caracteritzar les seues produccions, definint la forma, la configuració, la qualitat, el funcionament, el valor i la significació estètica, social i mediambiental d’estes.

240 Crèdits
4 anys Duració
300 Hores practiques
Matins Horari

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

Especialitat de Disseny de Producte

En la nostra activitat diària, allí on ens trobem (la casa, el carrer, el treball, …), ens rodegem de multitud d’objectes que ens ajuden en el dia a dia i ens fan la vida més fàcil. Utensilis, ferramentes, mobles, electrodomèstics, vehicles, màquines, joguets, etc. constitueixen un univers material que ha de ser concebut i planificat per un dissenyador. Algú que pense quines han de ser la seua millor forma i aparença; com es pot millorar la seua funció i el seu ús; i quins són els valors estètics i culturals que hagen de transmetre.

La persona encarregada d’eixa tasca és el dissenyador de productes. Ell aporta solucions als problemes materials de la nostra vida i és el responsable, juntament amb altres professionals -com arquitectes, enginyers, urbanistes, etc. de la configuració del nostre entorn, de la seua sostenibilitat, de la seua adequada adaptació a l’ésser humà i de la seua integració en el medi natural. El seu treball ha de contribuir al benestar de les persones i a la millora de la qualitat de vida de la nostra comunitat.

Els àmbits principals on desenrotlla la seua activitat són: Disseny d’envasos i embalatges. Disseny de calçat. Disseny de joguets. Disseny d’electrodomèstics. Disseny de mobiliari per a l’hàbitat. Disseny de mobiliari d’oficina. Disseny d’elements urbans. Disseny d’il·luminació i lluminàries. Disseny en l’àmbit de l’automoció. Disseny de ferramentes i accessoris. Disseny de productes ceràmics. Disseny de sanitaris i aixetes. Disseny per a l’artesania. Disseny per a condicions especials. Disseny tèxtil. Parament. Disseny de sistemes. Gestió del disseny. Desenrotllament de producte. Disseny, investigació i desenrotllament de nous conceptes, materials, aplicacions i productes. Investigació i docència.

Desplaça cap amunt