Grau Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, itinerari d’Il·lustració Aplicada

El/La dissenyador/a del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny de Producte, itinerari d'Il·lustració Aplicada és un professional capaç de projectar, analitzar, investigar i determinar les propietats i qualitats físiques, així com els valors simbòlics i comunicatius que han de caracteritzar les seues produccions, definint la forma, la configuració, la qualitat, el funcionament, el valor i la significació estètica, social i mediambiental.

240 Crèdits
4 anys Duració
300 Hores practiques
Matins Horari

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny de Producte

Itinerari d’Il·lustració Aplicada

Els Estudis Superiors de Disseny d’Il·lustració Aplicada al Producte fusionen els referents històrics i les tendències innovadores de la il·lustració, per a dotar de majors possibilitats i nous significats en la seua aplicació a les diferents àrees del disseny, ja siga producte, tèxtil, moda, interiorisme, il·lustració editorial, publicitat… i a més obri nous horitzons i eixides professionals a aquesta disciplina.

Actualment, la il·lustració està vivint un moment d’auge, ja que s’evidencia com un valor afegit en l’àmbit del disseny, com un recurs i instrument diferenciador, únic i decisiu en la “personalització” del producte, de l’hàbitat o de l’espai… Per tant, es constitueix com una nova estratègia i instrument fonamental en la identitat del disseny en un món global, on el mercat persegueix seduir al consumidor oferint-li productes amb caràcter individual i singular.

En la il·lustració aplicada al producte la imatge adquireix entitat pròpia i pot aplicar-se a un objecte dotant-lo d’un potencial sensible, emocional i comunicatiu que va més enllà de la seua pura funcionalitat. D’aquesta manera l’objecte s’ompli de significat i ens transmet sensacions, històries, cultures, idees, tradicions, etc..

Professionalment, s’amplia l’horitzó i les eixides de la il·lustració a la totalitat de l’àmbit o àrees del disseny. Els àmbits principals on desenvolupa la seua activitat són: Disseny d’envasos i embalatges, de calçat, joguets, electrodomèstics, mobiliari per a l’hàbitat, d’oficina. Disseny d’elements urbans, d’il·luminació i iluminàries, en l’àmbit de l’automoció, de ferramentes i accessoris, de produces ceràmics, sanitaris i aixietes, per a l’artesania per a condicions especials, tèxtil, parament, disseny de sistemes, gestió del disseny, desenvolupament de producte. En el camp del Disseny, investigació i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i productes i Investigació i docència.

Desplaça cap amunt