Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny Gràfic, itinerari d’Animació

El/La dissenyador/a del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Disseny Aplicat a l'Animació serà capaç de desenvolupar i crear missatges visuals per a tot tipus de suport en moviment així com abordar en les diferents tasques treballs de creació de peces audiovisuals desde el guió, el conceptart, VFX, animació 2d i 3d, a més a més del disseny de videojocs i els interactius.

240 Crèdits
4 anys Duració
300 Hores practiques
Matins Horari

Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic

Itinerari de Disseny Aplicat a l’Animació

L’animació és un art transversal que està present en diferents sectors de la indústria gràfica i audiovisual. A l’EASDAlcoi es forma l’alumnat perquè tinga competència professional i encaixe en l’actual indústria gràfica i audiovisual.

A l’itinerari d’animació, es fa servir la metodologia per projectes. Es combina el treball individual amb el grupal, i es potencia la iniciativa, l’autonomia i l’ajuda mútua, creant vincles i sinergies.

L’estudiantat tindrà la possibilitat de completar diversos projectes i mostrar-los a través de festivals, entre ells ANIMALCOI.

Des de l’EASDAlcoi, es cuida l’exalumnat, posant al seu abast el Medialab, un espai on concloure projectes de qualitat amb la finalitat d’introduir-se als circuits comercials.

El dissenyador/a gràfic/a a l’itinerari d’Animació et capacitarà per a generar missatges i comunicar continguts de naturalesa diversa amb diferents mitjans i per als diferents canals de comunicació. Els àmbits on desenvolupa la seua activitat són: Disseny audiovisual, Direcció d’art, Grafisme en televisió, Grafisme en cinema, Identitat corporativa i audiovisual, Disseny multimèdia, Dissenyador ambiental: gràfica audiovisual i comunicacions aplicades a l’espai, Director d’animació, Productor d’animació, Guionista d’animació, Animador 2D i 3D, Dissenyador de VFX, Concept artist (dissenyador de personatges, fons i props), Dissenyador de videojocs, Disseny de material didàctic i Investigació i docència

Desplaça cap amunt