FUNCIONAMENT I HORARIS BIBLIOTECA

1. Els alumnes i les alumnes poden vindre a la biblioteca com sempre. Evidentment aquest curs hi ha menys llocs disponibles, i és obligatori l’ús de la mascareta i mantindre la distància.

2. És recomanable que vinguen individualment, o en grups molt reduïts (dues persones estaria bé), si han de fer alguna tasca.

3. És necessari que es posen a l’entrar el gel desinfectant, ja que a banda de taules i cadires, també poden manipular els llibres. Per a la qual cosa és convenient que no vagen tocant-se la mascareta . En su defecto poden tornar a posar-se gel.

4. Els llibres continuen prestant-se igual. Tres llibres màxim per alumne, i durant una setmana. Quan els tornen els llibres estaran a la biblioteca una altra setmana de quarantena, per a la qual cosa és recomanable que no s’endarrerisquen en tornar-los, per tal que altres companys puguen tindre’ls al més aviat possible.

5. És necessari el carnet de l’Escola per a que l’alumne s’identifique com a tal, i puga gaudir del servei de préstec de la biblioteca.

6. L’horari de la biblioteca és: dilluns i dimecres de 8.15 h. a 17.40 h. i dimarts, dijous i divendres de 8.15 h. a 18.30 h.

7. Enguany el Drive de la Biblioteca estarà obert a tots els alumnes que ho sol·liciten amb l’e-mail de l’escola.

Scroll to Top