IMPORTANT: COMUNICAT DE DIRECCIÓ

 

A LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’EASDALCOI 8 DE GENER DE 2021

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi està integrada en l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Les instruccions rebudes són les següents: el dia 11 de gener es reprén l’activitat lectiva conforme a la mateixa dinàmica anterior de presencialitat o semipresencialitat segons el grup.

Des de la Direcció de l’escola ens comprometem a seguir vetlant per la seguretat del nostre alumnat i professorat, i per això continuarem aplicant el mateix protocol de contingència COVID-19 que ha sigut tan efectiu fins al moment.

Després d’elaborar un informe de la incidència en el col·lectiu, el resultat és d’un percentatge de contagis del 0% dintre del centre. Per tant, cal remarcar que no s’ha produït cap transmissió dintre de l’escola gràcies a totes les mesures adoptades i al seu compliment per part de tota la comunitat educativa.

En qualsevol cas, aquells alumnes que tinguen un perfil d’especial vulnerabilitat, ho han de comunicar a la Direcció per a fer una avaluació i prendre les mesures oportunes, tal com s’ha realitzat fins al moment.

Estem en contacte permanent amb l’Administració i qualsevol actualització en les instruccions serà immediatament comunicada a tot el col·lectiu de l’EASDAlcoi.

Finalment, us demanem responsabilitat, prudència i compromís per a poder seguir amb la màxima normalitat possible.

La Direcció de l’EASDAlcoi

Desplaça cap amunt