INFORMACIÓ PROVA ESPECÍFICA CICLES DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Els aspirants hauran d’acudir al punt de trobada:

– TERRASSA EASDALCOI , accés pel pont, C/ Sant Jaume

Data: 18 de juliol de 2022.

Crida: 8.30 h.

Inici de la prova: 9 h.

Els aspirants hauran d’acudir amb el material que consideren necessari per a la realització de la prova.

És imprescindible identificar-se amb algun dels següents documents:
· DNI.
· Permís de conduir.
· Passaport
· NIA.

Desplaça cap amunt