L’alumnat experimenta amb el disseny d’objectes aleatoris

Aquest dijous Francesc Lluc Sempere José va realitzar un taller de Generació d’objectes aleatoris què va servir perquè l’alumnat de Disseny de Producte poguera copsar el procés de canvi de paradigma en què es troba actualment immersa la societat, gràcies a noves tecnologies com la impressió 3D, què estan conduint cap a una democratització del disseny, així com altres disciplines.

Sempere va dividir el seu taller en dues parts, en la primera va fer un repàs històric, econòmic i social, què va desembocar en el canvi en què ara ens trobem, en el qual un mateix usuari final pot arribar a dissenyar-se el producte què necessite, sense passar per tota una cadena què implicaria un feina de disseny, de producció, de distribució i de venda final. Per posar un exemple, si se’t trenca un got, tu mateix a la teua casa podries imprimir-ne un altre.

En la segona part es va centrar ja en aquests avançaments tecnològics què estan modificant la societat, com és el cas del software i hardware necessari per a dur a terme les diferents tècniques d’impressió 3D. Moment que va aprofitar per presentar la seua màquina generadora d’objectes aleatoris, què ell mateix ha dissenyat amb programari lliure, del què Sempere es considera ferm defensor. Aquesta màquina materialitza la transformació de la representació analògica de la llum traslladada a una recreació digital. Amb aquest taller l’alumnat va poder dissenyar les seues pròpies formes, alhora que experimentava; unes propostes què més tard podran dur al món físic, gràcies a una impressió 3D.

Al capdavall un taller molt profitós per al nostre alumnat en què van poder aprendre de manera transversal com unes innovacions tecnològiques poden transformar una societat.

Scroll to Top