documents

Per als Cicles Formatius terminis per presentar les sol·licituds de convalidació de mòduls

El termini per a presentar la sol·licitud de convalidació de mòduls varia en funció de l’organ
que resol:

 • Sol·licituds que resol la direcció de l’EASDALCOI: Fins al 15 de novembre. S’ha de
  presentar el MODEL ANNEX VI juntament amb a la documentació aportada, a la
  secretaria de l’EASDAlcoi.
 • Sol·licituds que resol la Conselleria d’Educació: Fins al 31 d’octubre. S’ha de presentar
  el MODEL ANNEX IX juntament amb a la documentació aportada, a la secretaria de
  l’EASDAlcoi.
 • Sol·licituds que resol el Ministeri d’Educació: Fins al 22 de desembre. El tràmit es
  realitza telemàticament i la documentació es presenta a la secretaria de l’EASDAlcoi.

Més informació a la font original de la Conselleria d’Educació.

Desplaça cap amunt