documents

Per als Graus termini per a sol·licitar el reconeixement i transferència de crèdits

Per als alumnes del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny el termini per a sol·licitar el reconeixement i transferència de crèdits.

El termini per a presentar la sol·licitud de Reconeixement i Transferència de crèdits finalitza el
dia 30 de setembre.

S’ha de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació aportada a la secretaria del
centre.

Més informació

Desplaça cap amunt